Åpne formater

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Åpne formater

  Fra SNL

 • filformat

  Filformat er en formalisert beskrivelse av hvordan informasjon av en viss type skal lagres i en fil. Dette formatet vil variere med innholdstype, system og applikasjon. Enkelte filformater er direkte knyttet til en bestemt applikasjon, mens andre filformater er standardiserte og fungerer på tvers av applikasjoner og systemer.Ofte benyttes filformat som en undergruppe av begrepet dataformat, altså med hensikt å lagre data strukturert på fil.

 • åpen standard

  Åpen standard er innen IT spesifikasjoner for maskinvare, programvare eller dokumentformater som er åpen og tilgjengelig for alle. Det vil si at det finnes forklaringer til formatet som er gode nok til at man skal kunne implementere sin egen versjon av formatet, samt komme med innspill til formatet. Det er ofte forventet at formatet bruker en åpen lisens.

  Fra wikipedia

 • Lenkede åpne data

  Lenkede åpne data (engelsk: «Linked Open Data», LOD) er åpne data som er gjort tilgjengelig på formater som gjør dem lesbare og tolkbare av datamaskiner.

 • Åpen standard

  En åpen standard er en spesifikasjon som er fritt tilgjengelig, som gir fri bruksrett til standarden og som har blitt vedtatt gjennom en prosedyre hvor mange har kunnet øve innflytelse.

 • Åpne data

  Åpne data (engelsk: «open data») er data som er gjort fritt tilgjengelige slik at alle kan bruke og videreformidle dem uten å være begrenset av opphavsrett eller patenter.