Arbeidstilsynet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Arbeidstilsynet

  Arbeidstilsynet er en norsk statlig etat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Arbeidstilsynet består av et direktorat som kalles Direktoratet for arbeidstilsynet og holder til i Trondheim, og en rekke lokale kontorer som er underlagt direktoratet. Fungerende direktør fra 19. januar 2024 er Ronny Jørgenvåg, etter at Trude Vollheim (direktør fra 2017) gikk av med øyeblikkelig virkning.

 • dykkersertifikat

  Dykkersertifikat er et personlig kort som gir tillatelse til å dykke i vann innenfor den kategori det er utstedt for. Sertifikatet kan utstedes av kursholdere som oppfyller myndighetenes krav til utstyr, sikkerhet og innhold i opplæringen. Innen yrkesdykking er B-bevis og Klasse 1 mest vanlig men for sportsdykking er PADI open water og CMAS* mest utbredt.

  Fra wikipedia

 • Arbeidstilsynet

  Arbeidstilsynet er en norsk statlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 • HMS-kort

  HMS-kort er et identifikasjonskort for arbeidstakere i bransjene bygg og anlegg, renhold og bilpleie.

 • Renhold

  Renhold beskriver alt som har med fjerning av støv, skitt og uønskede væsker på alle områder der mennesker er avhengige av et rent og oversiktlig miljø, inklusive gaterenhold og klesvask.

Mer om Arbeidstilsynet fra Vox Publicas arkiv