Arbeidstilsynet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Arbeidstilsynet

  Arbeidstilsynet er en norsk statlig etat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Arbeidstilsynet er et direktorat som kalles Direktoratet for arbeidstilsynet og holder til i Trondheim. Under direktoratet er det en rekke lokale kontorer. Direktør siden 2017 er Trude Vollheim.

 • arbeidsmiljø

  Arbeidsmiljø er forholdene for arbeidstakerne på en arbeidsplass. Dette omfatter alt fra de fysiske arbeidsforholdene som for eksempel inneklima eller støy, til de mer psykososiale forholdene som for eksempel prestasjonskrav eller relasjon til ledere og kollegaer. Disse forholdene kan påvirke de ansattes helse og velvære, og organisasjonens effektivitet.

  Fra wikipedia

 • Arbeidstilsynet

  Arbeidstilsynet er en norsk statlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 • Ivar Leveraas

  Ivar Leveraas (født 17.

 • Renhold

  Renhold beskriver alt som har med fjerning av støv, skitt og uønskede væsker på alle områder der mennesker er avhengige av et rent og oversiktlig miljø, inklusive gaterenhold og klesvask.

Mer om Arbeidstilsynet fra Vox Publicas arkiv