Arbeidstilsynet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Arbeidstilsynet

  Arbeidstilsynet, norsk statlig fagetat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at private og offentlige virksomheter følger kravene etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, ferieloven og deler av tobakksskadeloven. Arbeidstilsynet er organisert med et direktorat i Trondheim og sju regioner med underliggende tilsynskontor spredt over hele landet.

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

  Direktoratet for arbeidstilsynet er en statlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet, og har det overordnede ansvar for Arbeidstilsynet. Direktoratet holder siden 2006 til i Trondheim, og direktør siden 2017 er Trude Vollheim Webb. .

  Fra wikipedia

 • Arbeidstilsynet

  Arbeidstilsynet er en norsk statlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 • Kåre Øistein Hansen

  Kåre Øistein Hansen (født 8.

 • Renhold

  Renhold beskriver alt som har med fjerning av støv, skitt og uønskede væsker på alle områder der mennesker er avhengige av et rent og oversiktlig miljø, inklusive gaterenhold og klesvask.

Mer om Arbeidstilsynet fra Vox Publicas arkiv