Arbeidstilsynet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Arbeidstilsynet

  Arbeidstilsynet er en norsk statlig etat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Det består av et sentralt direktorat – Direktoratet for arbeidstilsynet – og sju regioner med tilsynskontorer spredt over hele landet. Direktoratet holder til i Trondheim, og direktør siden 2017 er Trude Vollheim.Arbeidstilsynet fører tilsyn med at private og offentlige virksomheter følger kravene etter blant annet arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.

 • arbeidsmiljø

  Arbeidsmiljø er forholdene for arbeidstakerne på en arbeidsplass. Dette omfatter alt fra de fysiske arbeidsforholdene som for eksempel inneklima eller støy, til de mer psykososiale forholdene som for eksempel prestasjonskrav eller relasjon til ledere og kollegaer. Disse forholdene kan påvirke de ansattes helse og velvære, og organisasjonens effektivitet.

  Fra wikipedia

 • Arbeidstilsynet

  Arbeidstilsynet er en norsk statlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

 • Bergen

  Bergen er en by og kommune i Vestland og et tidligere fylke (til 1972) på Norges vestkyst, omgitt av «De syv fjell», og omtalt som «Vestlandets hovedstad».

 • Renhold

  Renhold beskriver alt som har med fjerning av støv, skitt og uønskede væsker på alle områder der mennesker er avhengige av et rent og oversiktlig miljø, inklusive gaterenhold og klesvask.

Mer om Arbeidstilsynet fra Vox Publicas arkiv