Institute for War & Peace Reporting

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Skole og utdanning i Moldova

  Utdanningssystemet i Moldova følger et 1-4-5-3 løp bestående av ett år barnehage, fire år barneskole, fem år ungdomsskole og tre år videregående opplæring. Retten til utdanning er grunnlovsfestet. Utdanning er gratis og obligatorisk for barn fra de fyller seks år til de er 18 år. Nesten alle barn i Moldova går i en offentlig barnehage (99 prosent) eller skole (98 prosent), private utdanningsinstitusjoner spiller en ubetydelig rolle.

 • medier i Serbia

  Som EU-kandidatland overvåkes mediesituasjonen i Serbia av EU. En lang rekke kritikkverdige og problematiske forhold dokumenteres regelmessig uten at EU nødvendigvis har verktøy som er sterke nok for å påvirke situasjonen på en tilfredsstillende måte. I utgangspunkt positive lovendringer må også omsettes for å få virkning, noe som ikke nødvendigvis er tilfelle.

  Fra wikipedia

 • Nord-Ossetia

  Republikken Nord-Ossetia–Alania er en republikk i Den russiske føderasjon beliggende i den nordlige del av Kaukasus.

 • Tajmuraz Mamsurov

  Tajmuraz Dzambekovitj Mamsurov (russisk: Таймура́з Джамбе́кович Мамсу́ров, ossetisk: Мамсыраты Дзамбеджы фырт Таймураз; født 13.

 • Žepa

  Žepa (serbisk kyrillisk: Жепа) er en landsby i Rogatica, Republika Srpska, Bosnia og Hercegovina, beliggende ved elven med samme navn.