Aschehoug

H. Aschehoug & Co. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Aschehoug forlag

    Aschehoug er et norsk forlagskonsern og et norsk forlag. Det fulle navnet på konsernet er H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS. Aschehoug-konsernet eier en rekke selskaper innenfor nesten alle ledd i bokbransjen. Konsernet eier flere forlag som fordeler seg på de fleste markedene for bøker, e-bøker og nettpublisering. Aschehoug eier også halvparten av aksjene i bokhandelkjeden Norli Libris AS.

  • Aschehougs konversasjonsleksikon

    Aschehoug konversasjonsleksikon var et norsk allmennleksikon i flere bind. Første utgave hadde tittelen Illustreret norsk konversasjonsleksikon og ble utgitt i seks bind i perioden 1907–13. Leksikonet var det første norskspråklige leksikonet som fikk stort gjennomslag, og det ble profilert som et nasjonalleksikon. Senere kom fire utgaver med tittelen Aschehoug konversasjonsleksikon med flere bind for hver utgave.