Asle Toje

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Asle Toje

  Fra SNL

 • Asle Toje

  Asle Toje er ein norsk statsvitar og samfunnsdebattant. Han er kritisk til det fleirkulturelle samfunnet og er ein av få norske akademikarar som ope sympatiserer med Framstegspartiet (Frp). Toje har vore forskingsdirektør ved Nobelinstituttet og er medlem av Nobelkomiteen. .

 • Nobels fredspris

  Nobels fredspris er en internasjonal pris som kan utdeles årlig av Den norske Nobelkomite.Prisen er én av fem priser, kalt Nobelprisene, som svensken Alfred Nobel opprettet i sitt testamente 27. november 1895. Ifølge Nobels testamente skal «priset för fredsförfäktare» gå til den «som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser».I prisen inngår en medalje, et personlig diplom og et større prisbeløp (for tiden åtte millioner svenske kroner).Mens de øvrige Nobelprisene deles ut av fagkomiteer med sete i Sverige, deles fredsprisen ut av Den norske Nobelkomite oppnevnt av Stortinget.

  Fra wikipedia

 • Asle

  Asle er et skandinavisk mannsnavn dannet som en sideform av Atle, som betyr «veslefar».

 • Asle Toje

  Asle Toje (født 16.

 • Den Norske Nobelkomite

  Den Norske Nobelkomite, ofte bare kalt Nobelkomiteen, er en komité på fem personer opprettet i henhold til Alfred Nobels testament for å utdele Nobels fredspris.