Avisdebatt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Digitalt fortalt / Norsk kulturråd

  Musikkfylket Hordaland

  Fra SNL

 • Johan Sebastian Welhaven

  Johan Sebastian Welhaven, født i Bergen, norsk forfatter. Elev ved Bergens katedralskole, der Lyder Sagen øvde innflytelse på hans estetiske utvikling. Han ble student 1825, og sluttet seg snart til den kretsen av unge menn som kom til å utgjøre Intelligenspartiet. Welhaven hadde en sentral plass i 1830-årenes kulturkamp, der han på den ene siden angrep Henrik Wergelands diktning og radikalisme, på den andre siden den eldre diktergenerasjonens pompøse patriotisme og manglende originalitet.

 • Marcus Jacob Monrad

  Marcus Jacob Monrad var en norsk filosof. Han var en av Norges mest betydningsfulle tenkere på 1800-tallet. Monrad var sterkt preget av den tyske idealismen, særlig Hegel. Han regnes fremdeles som den fremste representanten for høyrehegelianisme i norsk filosofihistorie. Gjennom tyskspråklige publikasjoner og oversettelser markerte han seg også som filosof i det øvrige Europa.

  Fra wikipedia

 • De fire store

  De fire store er et uttrykk som ble etablert av Gyldendal forlag til markedsføringen av dets fire forfattere Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland, Jonas Lie og Henrik Ibsen, som i noen grad tilhørte samme generasjon og var toneangivende innen den realistiske litteraturen i Norge i 1860–1890-årene.

 • Judas, Jesu bror

  Judas, Jesu bror er en av Jesu brødre og søstre som nevnes i Det nye testamente.

 • Midvinterblot

  «Midtvintersblot» (svensk originaltittel: Midvinterblot) er et monumentalmaleri fra 1915 av den svenske maleren og tegneren Carl Larsson.

Mer om Avisdebatt fra Vox Publicas arkiv