Avisdebatt

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Johan Sebastian Welhaven

  Johan Sebastian Welhaven var en norsk forfatter. Han var elev ved Bergens katedralskole, der Lyder Sagen øvde innflytelse på hans estetiske utvikling. Han ble student i 1825, og sluttet seg snart til den kretsen av unge menn som kom til å utgjøre Intelligenspartiet. Welhaven hadde en sentral plass i 1830-årenes kulturkamp, der han på den ene siden angrep Henrik Wergelands diktning og radikalisme, på den andre siden den eldre diktergenerasjonens pompøse patriotisme og manglende originalitet.

 • Marcus Jacob Monrad

  Marcus Jacob Monrad var en norsk filosof. Han var en av Norges mest betydningsfulle tenkere på 1800-tallet. Monrad var sterkt preget av den tyske idealismen, særlig Hegel. Han regnes fremdeles som den fremste representanten for høyrehegelianisme i norsk filosofihistorie. Gjennom tyskspråklige publikasjoner og oversettelser markerte han seg også som filosof i det øvrige Europa.

  Fra wikipedia

 • De fire store

  De fire store er et uttrykk som ble etablert av Gyldendal forlag til markedsføringen av dets fire forfattere Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland, Jonas Lie og Henrik Ibsen, som i noen grad tilhørte samme generasjon og var toneangivende innen den realistiske litteraturen i Norge i 1860–1890-årene.

 • Hud (film)

  Hud er en norsk spillefilm fra 1986.

 • Jesu brødre og søstre

  Jesu brødre og søstre er en personkrets som nevnes i Det nye testamente.

Mer om Avisdebatt fra Vox Publicas arkiv