Avisøkonomi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Avisøkonomi

    Fra SNL

  • gratisavis

    Gratisavis er en avis der alle kostnadene blir betalt av annonsører, slik at den kan distribueres gratis til leserne. Gratisaviser er et gammelt fenomen. For eksempel startet Morgenposten, som i en periode var Norges største avis, som gratisavisen Christiania Avertissementsblad, i 1861.Gratisaviser er avhengige av å bli spredt i store opplag. De distribueres på ulike måter, og et hovedskille går ved gatedistribusjon (for eksempel ved kollektivterminaler) og husstandsdistribusjon..

  • norsk presses historie

    Den første avisen som ble utgitt i Norge var Norske Intelligenz-Seddeler i 1763. Før den tid utkom det sporadiske flygeblad og håndskrevne nyhetsmeldinger. Deretter fulgte avisetableringer i Bergen (1765), Trondheim (1767) og Kristiansand (1790). Disse var såkalte «adresseaviser», som hovedsakelig var basert på avertissementer, og som utkom en gang ukentlig.

Mer om Avisøkonomi fra Vox Publicas arkiv