Bærekraft

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • bærekraft

  Bærekraft er et ord som i dag vanligvis betyr at noe passer med idealet om bærekraftig utvikling. En bærekraftig utvikling vil si en utvikling som tilfredsstiller behovene til menneskene som lever nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Diskusjoner om bærekraft dreier seg særlig om å bekjempe miljøproblemer, fattigdom og nød, og er ofte inspirert av FNs bærekraftsmål.En aktivitet, en beslutning eller noe annet man mener passer godt som del av en bærekraftig utvikling, kalles ofte bærekraftig.

 • bærekraft

  Bærekraft er å lage og bruke det man trenger, på en måte som ikke ødelegger. Ordet brukes ofte om når mennesker bruker av naturen på en måte som ikke ødelegger for livet på Jorda i fremtiden.Ordet bærekraft ble først brukt om ting man hadde bygget. Gulvet i et hus var bærekraftig når man kunne gå på det, uten at man falt gjennom og ned i etasjen under..

  Fra wikipedia

 • Bærekraft

  Bærekraft (engelsk: sustainability) er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn.

 • Bærekraftig utvikling

  Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.

 • FNs mål for bærekraftig utvikling

  FNs mål for bærekraftig utvikling er De forente nasjoners (FN) felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.