Barn og unge

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • litteraturfestivaler

  Litteraturfestivaler er arrangementer der faglig innhold og underholdning forenes i en litterær og sosial ramme. Programmet kan blant annet omfatte forfattersamtaler, foredrag, skrivekurs, opplesning, konserter, teaterforestillinger, scenekunst, kunstutstillinger og kulturvandringer. Også teaterfestivaler, historiske spel og dokumentarfilmfestivaler kan regnes som litterære arrangementer.

 • norsk utdanningshistorie

  Norsk utdanningshistorie går tilbake til høymiddelalderen og var lenge tett knyttet til kirken. Fra Nidaros (Trondheim) ble kirkeprovins med erkebiskop i 1152, fulgte opprettelsen av katedralskoler etter europeisk mønster. Etter at konfirmasjon ble obligatorisk for alle, ble det fra 1739 opprettet allmueskoler over hele landet med trosopplæring og enkel leseopplæring.

  Fra wikipedia

 • Barn

  Barn blir vanligvis fra et biologisk perspektiv definert til et menneske som befinner seg i fasen mellom fødsel og pubertet.

 • Barne-TV (NRK)

  Barne-TV er betegnelsen på TV-programmer på NRK for målgruppen 4–12 år.

 • Den unge Fleksnes

  Den unge Fleksnes er en norsk komiserie og julekalender som ble sendt på TVNorge i 2010.