Barn og unge

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • norsk utdanningshistorie

  Norsk utdanningshistorie går tilbake til høymiddelalderen og var lenge tett knyttet til kirken. Fra Nidaros (Trondheim) ble kirkeprovins med erkebiskop i 1152, fulgte opprettelsen av katedralskoler etter europeisk mønster. Etter at konfirmasjon ble obligatorisk for alle, ble det fra 1739 opprettet allmueskoler over hele landet med trosopplæring og enkel leseopplæring.

 • barnevernspedagog

  Barnevernspedagog er en yrkestittel for folk som har tatt treårig høyere sosialarbeiderutdanning som fører fram til bachelor i barnevern. I dag arbeider barnevernspedagoger i det kommunale barnevernet, i institusjoner for barn og unge, i skoler og barnehager. Barnevernspedagoger er også å finne i mange andre ulike tjenester som arbeider med barn, unge og familier..

  Fra wikipedia

 • Barn

  Barn blir vanligvis fra et biologisk perspektiv definert til et menneske som befinner seg i fasen mellom fødsel og pubertet.

 • Barne-TV (NRK)

  Barne-TV er betegnelsen på TV-programmer på NRK for målgruppen 4–12 år.

 • Barne- og ungdomslitteratur

  Barne- og ungdomslitteratur er tekster og bøker som er skrevet av voksne for å bli lest av eller for barn eller ungdom.