Bellona

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Maritimt Museum

  M/T 'Bellona' (b

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Kjeledress

 • Bilde: Museum Nord

  Marinebesøk: Den franske jageren Le Terrible med den britiske krysseren HMS Bellona i bakgrunnen

 • Bilde: DEXTRA Photo

  Trekkspill av merket Royal Standard

  Fra SNL

 • Bellona

  Miljøstiftelsen Bellona, opprettet 1986 med formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Bakgrunnen for opprettelsen var de direkte aksjoner som var blitt gjennomført av Natur og Ungdom, blant annet i Jøssingfjord. Inspirert av Greenpeace skaffet Bellona seg en egen båt (M/S «Bellona», senere «Genius»). Stiftelsen har stått bak en rekke undersøkelser og avslørt en rekke uheldige sider ved norsk og internasjonal miljøpolitikk, særlig kontroll med og utslipp av forurensinger og problemavfall.

 • Bellona

  Bellona, romernes krigsgudinne, søster (eller datter) av Mars. Hennes tempel lå på Marsmarken (utenfor Romas bygrense); her forhandlet senatet med fremmede sendemenn og andre som ikke måtte komme inn på byens område. Foran tempelet stod «krigssøylen» (bellica columna), og fra den kastet fetialene en lanse som tegn på at det var erklært krig.

  Fra wikipedia

 • Bellona

  Bellona er en stiftelse som ble etablert i 1986 av Frederic Hauge og Rune Haaland.

 • Frederic Hauge

  Frederic Hauge (født 15.

 • Marius Holm

  Marius Holm (født 8.