Bibsys

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • BIBSYS-konsortiet

  BIBSYS er et forvaltningsorgan som leverer og drifter informasjonssystem som brukes av Nasjonalbiblioteket, biblioteker i universitets- og høyskolesektoren, og andre forsknings- og forvaltningsinstitusjoner. BIBSYS tilbyr søketjenester for bibliotekenes sluttbrukere, og arbeidsverktøy for bibliotekansatte. Deres mål er å gjøre kunnskap tilgjengelig.

 • 1814

  I 1814 fikk Norge egen grunnlov og gikk fra å være en del av den dansk-norske «helstat» til en union med Sverige. I den nye unionen fikk Norge status som en egen stat, men hadde felles konge med Sverige. Før 1814 hadde Norge vært knyttet sammen med Danmark siden 1380. Etter eneveldets innføring i 1660 hadde i prinsippet all makt over Danmark-Norge ligget hos den dansk-norske kongen i København.

  Fra wikipedia

 • BIBSYS

  BIBSYS er en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning og en sentral leverandør av produkter og bibliotektjenester primært til institusjoner i universitets- og høyskolesektoren og Nasjonalbiblioteket, samt institusjoner i andre sektorer.

 • Christian Drevon

  Christian André Drevon (født 20.

 • Karen Helene Ulltveit-Moe

  Karen Helene Ulltveit-Moe (født Karen Helene Midelfart 31.