Biometri

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • biometri

  Biometri, biostatistikk, vitenskapelig felt som anvender statistiske metoder på biologiske problemer.Formålet med biometri er en matematisk behandling av variabiliteten av, og korrelasjoner mellom egenskaper, eller fordelingen av egenskaper i populasjoner. Biometri er grunnleggende i genetikk, evolusjonsteori, økologi og antropologi (antropometri).

 • biometrisk autentisering

  Biometrisk autentisering er autentisering av et menneske basert på biometriske egenskaper slik som ansiktsform, fingeravtrykk, iris, stemme og lignende. Det er vanlig å litt upresist forenkle begrepet til biometri..

  Fra wikipedia

 • Biometri

  For anvendelse av statistikk på områder innenfor biologi, se Biostatistikk.

 • Stemmegjenkjenning

  Stemmegjenkjenning er en biometrisk prosess for å gjenkjenne en persons stemme, det vil si å identifisere personen ved hjelp av dens karakteristikk i stemmen - på engelsk «speaker recognition».

 • Verifikasjon (biometri)

  I biometrisk autentifisering er verifikasjon én av to måter å anvende biometriske systemer på (den andre er identifikasjon).

Mer om Biometri fra Vox Publicas arkiv