Blank

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • blank

  Blank er eit adjektiv som kan bety klår, lys, rein, skinande (kvit), og glatt og glinsande.Blank kan også bety tom og innhaldslaus, som til dømes kvitt papir det ikkje er skrive på, ein kan seie ein er «heilt blank» når det er noko ein ikkje hugsar, og ein «røystar blankt» med ein tom stemmesetel..

 • blanke faen

  Blanke faen er en bannefrase der referansen til fanden (faen) er forsterket med blanke, som er et lånord fra tysk med betydningen 'bar, ren, utildekket'. Ofte er det nok å si adjektivet blanke, det er klart at det er fanden det dreier seg om. Fanden kan også byttes ut med andre betegnelser på den onde: blanke pokker, blanke rakkern og med sterkt modifisert overledd blanke blaffen.

  Fra wikipedia

 • Amt Blank

  Amt Blank (norsk: Blank-kontoret, offisielt Dienststelle des Bevollmächtigten des Bundeskanzlers für die mit der Vermehrung der alliierten Truppen zusammenhängenden Fragen, norsk: tjenestested for kanslerens fullmektig for spørsmål knyttet til utviklingen av forholdet til de allierte tropper) eksisterte fra oktober 1950 til juni 1955.

 • Blank

  Blank kan referere til følgende:

 • Blank stemme

  En blank stemme forekommer i forbindelse med demokratiske valg, når en velger lar være å krysse av for en av de angitte mulighetene, som finnes på stemmeseddelen.