Bokåret

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Tarjei Vesaas’ debutantpris

    Tarjei Vesaas’ debutantpris er ein norsk litteraturpris som blir delt ut til den beste unge norske skjønnlitterære debutanten det siste bokåret, etter innstilling frå det litterære rådet i Den norske Forfatterforening. Tarjei Vesaas’ debutantlegat vart oppretta i 1964 med midlane Tarjei Vesaas fekk frå Nordisk Råds litteraturpris for romanen Is-slottet.