Bokåret

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra Digitalt Museum

  • Bilde: Helgeland Museum

    Plakat

    Fra SNL

  • Tarjei Vesaas’ debutantpris

    Tarjei Vesaas’ Debutantlegat ble opprettet i 1964 ved at Tarjei Vesaas brukte sin Nordisk Råds litteraturpris (for romanen Is-slottet) til et legat som hvert år skal gi en pris til siste bokårs beste unge norske skjønnlitterære debutant. Halldis Moren Vesaas økte legatets kapital. Prisen er (2018) kr 60 000.Legatet administreres av Den norske Forfatterforening, og foreningens litterære råd innstiller til prisen.