Bokåret

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Finn Jor

    Finn Jor er en norsk journalist, redaktør, litteraturkritiker, sakprosaforfatter og organisasjonsmenneske. Som kulturmedarbeider, først i Morgenposten og siden i Aftenposten i nærmere tretti år, markerte Finn Jor seg som en markant og kunnskapsrik journalist og redaktør. Han har også et svært omfattende forfatterskap med over 70 utgivelser, sakprosa, essays, lyrikk og romaner.

  • Tarjei Vesaas’ debutantpris

    Tarjei Vesaas’ debutantpris er ein norsk litteraturpris som blir delt ut til den beste unge norske skjønnlitterære debutanten det siste bokåret, etter innstilling frå det litterære rådet i Den norske Forfatterforening. Tarjei Vesaas’ debutantlegat vart oppretta i 1964 med midlane Tarjei Vesaas fekk frå Nordisk Råds litteraturpris for romanen Is-slottet.