Bokavtalen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Bokavtalen

  Bokavtalen, tidligere kalt Bransjeavtalen, er en samarbeidsavtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen om omsetning av bøker.Avtalen omfatter en tidsavgrenset fastpris, men også litteraturabonnementer, skaffeplikt og leveringsplikt. Enhver bokhandel har, etter forespørsel fra kundene, plikt til å skaffe de bøker som lagerføres av forlagene.

 • Boklov

  En boklov er en lov som regulerer forholdet mellom de forskjellige aktørene i den litterære verdikjeden fra forfatter, via forlag, bokhandel og bibliotek til leser.Stortinget vedtok våren 2013 en boklov, som var ment å ta over for Bokavtalen (tidligere bransjeavtalen) – en avtale om omsetning av bøker mellom aktørene i bokbransjen. Loven trådte ikke i kraft..

  Fra wikipedia

 • Bokavtalen

  Bokavtalen, tidligere Bransjeavtalen for bokomsetning eller Bokbransjeavtalen, er en avtale mellom Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening som regulerer konkurranseforhold omkring omsetning av bøker i Norge.

 • Bokklubb

  Bokklubb er en virksomhet som periodisk distribuerer bøker etter løpende opsjonsavtale med sluttkunder som har medlemskap i klubben.

 • William Nygaard d.y.

  William Nygaard d.y.