Bokhandlerforeningen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Bokhandlerforeningen

    Fra SNL

  • bokhandel

    Bokhandel er et firma som driver salg av bøker (sortimentsbokhandel). Som regel sørger forlag for produksjonen av bøkene, mens bokhandelen selger det ferdige produktet til publikum. I tillegg til bøker selger en bokhandel gjerne papirvarer, kontormateriell, formingsmateriell, leketøy, spill og liknende. Bokhandelens organisasjon følger i hovedsaken to systemer: det tyske og det fransk-engelske.

  • Den norske Bokhandlerforening

    Den norske Bokhandlerforening er en norsk forening for bokhandlere som ble stiftet i 1851. Den omfattet både forleggere og bokhandlere til 1956, da foreningen ble omdannet til en organisasjon for bare bokhandlere, idet Den norske Forleggerforening ble utskilt som selvstendig forening. 90 prosent av landets bokhandler, inkludert samtlige bokhandelkjeder, er medlemmer i foreningen.