Bredbånd

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • bredbånd

  Bredbånd er kabel- eller radioforbindelser med mulighet til rask overføring av store mengder digital informasjon. Det finnes både analoge og digitale bredbåndsnett. Eksempler på slike nett er Internett, kabel-TV-nett og sentrale fellesdeler av telefonnettet..

 • XDSL

  XDSL er en fellesbetegnelse for ulike teknologier for bredbånd via kopperkabelen til telefonabonnentene. Eksempler på XDSL teknologier er ADSL og VDSL..

  Fra wikipedia

 • Bredbånd

  Bredbånd er betegnelsen på medier, tjenesteplattformer eller teknologier for høyhastighets dataoverføring mellom to eller flere maskiner eller brukere.

 • Ice Communication Norge

  Ice Communication Norge AS (stilisert som ice) er en norsk leverandør innen tele­kommunikasjon og er landets tredje største i sin bransje.

 • Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

  Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE) er et trøndersk energiselskap.