Bredbånd

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • bredbånd

  Bredbånd er kabel- eller radioforbindelser med mulighet til rask overføring av store mengder digital informasjon. Det finnes både analoge og digitale bredbåndsnett. Eksempler på slike nett er Internett, kabelfjernsynsnett og sentrale fellesdeler av telefonnettet. .

 • XDSL

  XDSL er en fellesbetegnelse for ulike teknologier for bredbånd via kopperkabelen til telefonabonnentene. Eksempler på XDSL teknologier er ADSL og VDSL. .

  Fra wikipedia

 • Altibox

  Altibox er merkenavnet for et nasjonalt produkthus som gjennom samarbeid med flere lokale og regionale partnerne leverer internett-tjenestene bredbånd, IPTV og IP-telefoni gjennom fiberoptisk kabel.

 • Bredbånd

  Bredbånd er betegnelsen på medier, tjenesteplattformer eller teknologier for høyhastighets dataoverføring mellom to eller flere maskiner eller brukere.

 • Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

  Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE) er et trøndersk eid fornybarselskap som har fokus på kundenes framtidige behov.