Bredbånd

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • bredbånd

  Bredbånd er kabel- eller radioforbindelser med mulighet til rask overføring av store mengder digital informasjon. Det finnes både analoge og digitale bredbåndsnett. Eksempler på slike nett er moderne dataoverføringsnett, kabelfjernsynsnett og sentrale fellesdeler av telefonnettet. Begrepet er i dagligtalen sterkt knyttet til høyhastighetstilgang til internett.

 • XDSL

  XDSL, fellesbetegnelse for ulike teknologier for bredbånd via kopperkabelen til telefonabonnentene. .

  Fra wikipedia

 • Altibox

  Altibox er merkenavnet for et nasjonalt produkthus som gjennom samarbeid med flere lokale og regionale partnerne leverer internett-tjenestene bredbånd, IPTV og IP-telefoni gjennom fiberoptisk kabel.

 • Bredbånd

  Bredbånd er betegnelsen på medier, tjenesteplattformer eller teknologier for høyhastighets dataoverføring mellom to eller flere maskiner eller brukere.

 • Openreach

  Openreach er et britisk telekommunikasjonsselskap som har oligopol på rør og kabler (trådnett av kobber eller fiber) som forbinder nesten alle forretninger og hjem i Storbritannia til det nasjonale bredbånds- og fasttelefoninettet.