Bredbånd

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  Mobiltelefon

 • Bilde: Telemuseet

  Mobiltelefon

 • Bilde: Telemuseet

  Mobiltelefon

 • Bilde: Telemuseet

  Måleinstrument

  Fra SNL

 • bredbånd

  Bredbånd er kabel- eller radioforbindelser med mulighet til rask overføring av store mengder digital informasjon. Det finnes både analoge og digitale bredbåndsnett. Eksempler på slike nett er moderne dataoverføringsnett, kabelfjernsynsnett og sentrale fellesdeler av telefonnettet. Begrepet er i dagligtalen sterkt knyttet til høyhastighetstilgang til internett.

 • XDSL

  XDSL, fellesbetegnelse for ulike teknologier for bredbånd via kopperkabelen til telefonabonnentene. .

  Fra wikipedia

 • Bredbånd

  Bredbånd er betegnelsen på medier, tjenesteplattformer eller teknologier for høyhastighets dataoverføring mellom to eller flere maskiner eller brukere.

 • NextGenTel

  NextGenTel AS er et bredbåndsselskap som er heleid av det norske teleselskapet Telio , og har hovedkontorer på Sandsli i Bergen på adressene Sandslimarka 31, 5254 Sandsli, og Harbitzalleen 2A, 0275 Oslo på Skøyen.

 • Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

  Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE) er et industrikonsern innen energi og telekommunikasjon med hovedkontor i Steinkjer i Trøndelag.