Broadcasting

DAB (Digital Audio Broadcasting) er et kringkastingssystem utviklet for å kunne sende radio med digital lyd og tilhørende datatjenester. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • kringkasting

  Kringkasting er å sende ut lyd eller bilde til publikum trådløst eller med kabelanlegg, ment eller egnet til å mottas direkte av allmennheten. Allmennkringkasting er et mediepolitisk begrep som er en norsk oversettelse av engelske public service broadcasting. Det innebærer at kringkastingsmediene styres ut fra et ideal om at kringkasting er et offentlig gode, en felles informasjonsressurs på linje med offentlige tjenester som veinett og vann.

 • ABC Television Group

  ABC Television Group er et amerikansk TV-selskap. Det ble grunnlagt i New York i 1943 som American Broadcasting Company Inc. ABC er et av de store TV-nettverkene i USA, og opererer et nett av over 200 lokale TV-stasjoner. Omfattet tidligere også et nettverk av radiostasjoner og eierinteresser innen presse og forlagsvirksomhet.Selskapet ble i 1943 utskilt fra National Broadcasting Company (NBC), som den gang kontrollerte to store nett av kringkastingsstasjoner.

  Fra wikipedia

 • American Broadcasting Company

  American Broadcasting Company (ABC) er et amerikansk fjernsynsnettverk som eies av The Walt Disney Company.

 • DAB

  DAB (Digital Audio Broadcasting) er et kringkastingssystem utviklet for å kunne sende radio med digital lyd og tilhørende datatjenester.

 • Den europeiske kringkastingsunion

  Den europeiske kringkastingsunion, som oftest forkortet EBU eller UER, er verdens største sammenslutning av nasjonale tv- og radioselskaper.