Broadcasting

CBS (tidligere Columbia Broadcasting System; virksomhetsnavn CBS Broadcasting, Inc.) er et amerikansk kringkastingsselskap som eies av CBS Corporation (tidligere Viacom). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • ABC Television Group

  New York, amerikansk TV-selskap, grunnlagt 1943 som American Broadcasting Company Inc. Et av de store TV-nettverkene i USA, opererer et nett av over 200 lokale TV-stasjoner. Omfattet tidligere også et nettverk av radiostasjoner og eierinteresser innen presse og forlagsvirksomhet.Selskapet ble 1943 utskilt fra National Broadcasting Company (NBC), som den gang kontrollerte to store nett av kringkastingsstasjoner.

 • DBS

  DBS, direktesendende kringkastingssatellitter. Se kommunikasjonssatellitter.

  Fra wikipedia

 • CBS

  CBS (tidligere Columbia Broadcasting System; virksomhetsnavn CBS Broadcasting, Inc.) er et amerikansk kringkastingsselskap som eies av CBS Corporation (tidligere Viacom).

 • Den europeiske kringkastingsunion

  Den europeiske kringkastingsunion (engelsk: European Broadcasting Union, fransk: Union Européenne de Radio-Télévision), som oftest forkortet EBU eller UER, er verdens største sammenslutning av nasjonale tv- og radioselskaper.

 • İctimai Televiziya

  İctimai Televiziya (İTV) (norsk: Offentlig televisjon) er en offentlig tv-kanal i Aserbajdsjan.