Broadcasting

PBS (Public Broadcasting Service) er en amerikansk kringkastingsorganisasjon med 354 lokale medlemsstasjoner over hele USA. Organisasjonen ble grunnlagt i 1969 etter at loven om offentlig kringkasting (Public Broadcasting Act of 1967) ble vedtatt i 1967. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • A Greeting to the American People

  At this New Year¿s Day, when the United States of America are entering the second year of war and when my country, Norway, faces her fourth year of fight for freedom and independence, I am very glad, indeed that the Mutual Broadcasting Company has given me this opportunity of sending a greeting to the American people. When Winston Churchill addressed the British nation in the gloomy days of 1940, he promised nothing but ¿blood and sweat¿ and - talking about what was going to happen in 1941 and even in 1942 - he indicated that we probably had to face a long war.

  Fra SNL

 • ABC Television Group

  ABC Television Group er et amerikansk TV-selskap. Det ble grunnlagt i New York i 1943 som American Broadcasting Company Inc. ABC er et av de store TV-nettverkene i USA, og opererer et nett av over 200 lokale TV-stasjoner. Omfattet tidligere også et nettverk av radiostasjoner og eierinteresser innen presse og forlagsvirksomhet.Selskapet ble i 1943 utskilt fra National Broadcasting Company (NBC), som den gang kontrollerte to store nett av kringkastingsstasjoner.

 • BBC

  BBC er det statlige, ikke-kommersielle britiske kringkastingsselskapet. Det ble opprettet i 1927 etter kongelig charter. BBC overtok etter det private British Broadcasting Company, som drev kringkastingsvirksomhet fra 1922. BBCs charter er senere stadig blitt fornyet.BBC finansieres i første rekke gjennom lisensavgift for fjernsynsmottakere, og 94 prosent av selskapets inntekter kommer fra lisensinnbetaling.

  Fra wikipedia

 • BBC

  British Broadcasting Corporation, mest kjent under forkortelsen BBC (norsk: Det britiske kringkastingsselskapet), er en britisk radio- og TV-kringkaster.

 • DAB

  DAB (Digital Audio Broadcasting) er et kringkastingssystem utviklet for å kunne sende radio med digital lyd og tilhørende datatjenester.

 • PBS

  PBS (Public Broadcasting Service) er en amerikansk kringkastingsorganisasjon med 354 lokale medlemsstasjoner over hele USA. Organisasjonen ble grunnlagt i 1969 etter at loven om offentlig kringkasting (Public Broadcasting Act of 1967) ble vedtatt i 1967.