Broadcasting

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • A Greeting to the American People

  At this New Year¿s Day, when the United States of America are entering the second year of war and when my country, Norway, faces her fourth year of fight for freedom and independence, I am very glad, indeed that the Mutual Broadcasting Company has given me this opportunity of sending a greeting to the American people. When Winston Churchill addressed the British nation in the gloomy days of 1940, he promised nothing but ¿blood and sweat¿ and - talking about what was going to happen in 1941 and even in 1942 - he indicated that we probably had to face a long war.

  Fra SNL

 • ABC Television Group

  ABC Television Group er et amerikansk TV-selskap. Det ble grunnlagt i New York i 1943 som American Broadcasting Company Inc. ABC er et av de store TV-nettverkene i USA, og opererer et nett av over 200 lokale TV-stasjoner. Omfattet tidligere også et nettverk av radiostasjoner og eierinteresser innen presse og forlagsvirksomhet. Selskapet ble i 1943 utskilt fra National Broadcasting Company (NBC), som den gang kontrollerte to store nett av kringkastingsstasjoner.

 • kringkasting

  Kringkasting, utsending av tale, musikk, bilder og lignende med radiobølger eller over tråd, ment eller egnet til å mottas direkte av allmennheten. Ved tradisjonell kringkasting blir lyd og bilder omformet til elektriske signaler ved hjelp av mikrofon eller kamerarør. Disse signalene preges så inn, moduleres (se modulasjon), på elektromagnetiske bølger som stråles ut fra sendernes antennesystemer.

  Fra wikipedia

 • American Broadcasting Company

  American Broadcasting Company (ABC) er et amerikansk fjernsynsnettverk som eies av The Walt Disney Company.

 • CBS

  CBS (tidligere Columbia Broadcasting System; virksomhetsnavn CBS Broadcasting, Inc.) er et amerikansk kringkastingsselskap som eies av ViacomCBS. Selskapet startet med radiosendinger i 1927 og fjernsynssendinger i 1939.

 • PBS

  Denne artikkelen omhandler den amerikanske kringkasteren.