CIA

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om CIA

  Fra SNL

 • CIA

  CIA er en av de sentrale etterretningsorganisasjonene i USA med ansvar for etterretning utenfor USAs grenser. Hovedoppgavene til CIA er å utøve informasjonsinnhenting, kontraetterretning og dekkoperasjoner utenlands. Navnet CIA er en forkortelse for Central Intelligence Agency. CIA ble opprettet etter andre verdenskrig for å samordne alle deler av regjeringens etterretningsvirksomhet, og byrået ledes av en direktør som utnevnes av presidenten og godkjennes av Senatet.

 • KIT - informasjonssikkerhet

  KIT er en forkortelse for de tre sikkerhetstjenestene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.Ofte illustreres KIT som en trekant (KIT-triangel, engelsk CIA-triad) med begrepene i hvert sitt hjørne. En måte å tolke denne figuren på er at man ønsker å finne det optimale punktet inne i trekanten, og at endringer på en sikkerhetstjeneste vil kunne påvirke de andre.

  Fra wikipedia

 • Central Intelligence Agency

  Central Intelligence Agency (CIA) er en føderal etterretningsorganisasjon i USA med hovedansvar for etterretning og kontraspionasje utenlands.

 • Liste over land etter areal

  Liste over land etter areal viser alle statene i verden sortert etter areal.

 • Montenegro

  Montenegro er et land i Sørøst-Europa ved Adriaterhavet.