CIA

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om CIA

    Fra SNL

  • CIA

    CIA er en av de sentrale etterretningsorganisasjonene i USA med ansvar for etterretning utenfor USAs grenser. Hovedoppgavene til CIA er å utøve informasjonsinnhenting, kontraetterretning og dekkoperasjoner utenlands. Navnet CIA er en forkortelse for Central Intelligence Agency.CIA ble opprettet etter andre verdenskrig for å samordne alle deler av regjeringens etterretningsvirksomhet, og byrået ledes av en direktør som utnevnes av presidenten og godkjennes av Senatet.

  • KIT - informasjonssikkerhet

    KIT er en forkortelse for de tre sikkerhetstjenestene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.Ofte illustreres KIT som en trekant (KIT-triangel, engelsk CIA-triad) med begrepene i hvert sitt hjørne. En måte å tolke denne figuren på er at man ønsker å finne det optimale punktet inne i trekanten, og at endringer på en sikkerhetstjeneste vil kunne påvirke de andre.