Community

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Community

  Fra SNL

 • Community music

  Community music er betegnelse på en form for musikkutøvelse, musikkundervisning, kulturproduksjon eller kunstnerisk praksis som ligger i grenselandet mellom musikkpedagogikk, musikkterapi og musikalsk framføring. Det finnes foreløpig ikke noe godt norsk ord for denne praksisen som henspiller på musikalske aktiviteter som foregår i lokalsamfunnet. «Samfunnsmusikk» eller «fellesskapsmusikk» er foreslått, men dekker ikke helt den engelske termen.

 • musikkpedagogikk

  Musikkpedagogikk er faget som omhandler musikkundervisning og musikalsk læring. Et studium i musikkpedagogikk omfatter praktisk musikkundervisning (praksis), tilegnelse av forskjellige metoder (musikkmetodikk), drøftinger av forholdet mellom metoder og målsettinger (musikkdidaktikk) og arbeid med begrunnelser for målsettinger (musikkpedagogisk teori).Musikkpedagogene arbeider både innen skoleverket, i kulturskoler, på universitet og høgskoler, i barnehager og i det frivillige musikklivet.

  Fra wikipedia

 • Community

  Community er en amerikansk situasjonskomedie som gikk på NBC fra 2009 til 2015.

 • FA Community Shield

  FA Community Shield er et engelsk fotballtrofé som blir tildelt ved en årlig kamp mellom vinneren av Premier League og vinneren av FA-cupen.

 • Ikke-binær

  Ikke-binær beskriver en transperson med en kjønnsidentitet som ikke er utelukkende kvinne eller mann.