Community

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Community

  Fra SNL

 • musikkpedagogikk

  Musikkpedagogikk er faget som omhandler musikkundervisning og musikalsk læring. Et studium i musikkpedagogikk omfatter praktisk musikkundervisning (praksis), tilegnelse av forskjellige metoder (musikkmetodikk), drøftinger av forholdet mellom metoder og målsettinger (musikkdidaktikk) og arbeid med begrunnelser for målsettinger (musikkpedagogisk teori).

 • samfunnsarbeid

  Samfunnsarbeid er en arbeidsmåte i sosialt arbeid hvor målet er å endre på forhold som skaper og vedlikeholder undertrykkende livssituasjoner for grupper av innbyggere. I samfunnsarbeid legges det vekt på at de som er berørt og deres stemmer skal bli hørt og involveres. Bevisstgjøringsarbeid av dem som er undertrykt og lever under urettferdige samfunnsforhold kan være en del av samfunnsarbeid.

  Fra wikipedia

 • Community

  Community er en amerikansk situasjonskomedie som gikk på NBC fra 2009 til 2015.

 • FA Community Shield

  FA Community Shield er et engelsk fotballtrofé som blir tildelt ved en årlig kamp mellom vinneren av Premier League og vinneren av FA-cupen.

 • The 5 Percent Community

  The 5 Percent Community (T5PC) var et norsk pyramidespill som gikk konkurs i november 2004.