Demonstrasjonstog

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Menstadslaget

    Menstadslaget var et sammenstøt som fant sted 8. juni 1931 ved Menstad i Skien mellom demonstrerende arbeidere og politi, med senere tilkalte militære avdelinger.Den umiddelbare årsaken var lockouten ved Norsk Hydro ved Menstad lasteplass og Union & Co. ved Skotfoss våren 1931. Under lockouten lot bedriftene arbeid bli utført av «kontraktsarbeidere» uten tariffavtale.

  • Ådalskonflikten

    Ådalskonflikten var en svensk arbeidskonflikt i 1931. Konflikten var den blodigste i svensk arbeiderbevegelses historie.Bakgrunnen var en arbeidskonflikt ved Graningeverket i Ådalen i Ångermanland. Under streiken benyttet bedriften streikebrytere for å få skipet ut varer. Som vanlig i slike situasjoner kom det til håndgripeligheter mellom de streikende og streikebryterne.