Den kalde krigen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Den kalde krigen

  Fra SNL

 • Den kalde krigen

  Den kalde krigen er betegnelse på spenningstilstanden som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og vest, etter andre verdenskrig. Uttrykket ble visstnok første gang brukt av president Harry Trumans rådgiver Bernard Baruch i 1947.Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til militærkonfrontasjon mellom supermaktene, selv om det var nære på enkelte ganger, som ved Berlinblokaden i 1948–1949, i begynnelsen av Koreakrigen i 1950, under Cubakrisen høsten 1962 og i forbindelse med en NATO-øvelse i 1983.

 • Norges forsvar etter 1991

  Ved den kalde krigens slutt stod Norge og NATO uten noen åpenbar fiende, og de store utgiftene til Forsvaret lot seg ikke lenger rettferdiggjøre. Det norske forsvarsbudsjettet ble kraftig redusert, Forsvaret nedskalert og kommandostrukturene omorganisert. Forsvarets spesialkommando ble Norges nye spydspiss.Fra å være en mottaker av NATO-bistand for å forsvare eget territorium, ble Norge en bidragsyter til det utvidede NATOs kollektive sikkerhet, som i stor grad ble hevdet utenfor eget mandatområde.

  Fra wikipedia

 • Den kalde krigen

  Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom Østblokken (ledet av Sovjetunionen og bestående av sovjetvennlige regimer) og Vestblokken (dominert av USA og bestående av vesteuropeiske land og disse landenes allierte).

 • Kald krig (TV-serie)

  Kald krig er en norsk dokumentarserie om Norge under den kalde krigen som gikk på NRK1 i 2019.

 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen (fra siste halvdel av 1950-tallet–1975), også kalt andre indokinesiske krig, startet da FNL-geriljaen som var støttet av Nord-Vietnam, gikk til opprør mot det sørvietnamesiske styret for å forene Vietnam under kommunistisk ledelse.

Mer om Den kalde krigen fra Vox Publicas arkiv