Den kalde krigen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Den kalde krigen

  Fra SNL

 • den kalde krigen

  Den kalde krigen er en betegnelse på spenningstilstanden som oppstod mellom øst og vest etter andre verdenskrig, med Sovjetunionen og USA som hovedmotstandere. Uttrykket ble visstnok første gang brukt av president Harry Trumans rådgiver Bernard Baruch i 1947. Grensen mellom øst og vest ble kalt jernteppet og gikk gjennom Tyskland. På hver side dannet det seg en vestblokk og en østblokk.

 • Norges forsvar etter 1991

  Ved den kalde krigens slutt stod Norge og Nato uten noen åpenbar fiende, og de store utgiftene til Forsvaret lot seg ikke lenger rettferdiggjøre. Det norske forsvarsbudsjettet ble kraftig redusert, Forsvaret nedskalert og kommandostrukturene omorganisert. Forsvarets spesialstyrker ble Norges nye spydspiss. Forsvaret ble omdannet fra et landsdekkende mobiliseringsforsvar til et lite, mer profesjonelt og mobilt, innsatsforsvar.

  Fra wikipedia

 • Den kalde krigen

  Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom Østblokken (ledet av Sovjetunionen og bestående av sovjetvennlige regimer) og Vestblokken (dominert av USA og bestående av vesteuropeiske land og disse landenes allierte).

 • Den kalde krigs kamp om Tyskland

  Den kalde krigs kamp om Tyskland er perioden hvor Berlin og Tyskland var sentrum for den kalde krigen.

 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen (fra siste halvdel av 1950-tallet–1975), også kalt andre indokinesiske krig, startet da FNL-geriljaen som var støttet av Nord-Vietnam, gikk til opprør mot det sørvietnamesiske styret for å forene Vietnam under kommunistisk ledelse.

Mer om Den kalde krigen fra Vox Publicas arkiv