Den Korte Avis

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Den Korte Avis

  Fra SNL

 • Ugeblad for Fredrikstad, Sarpsborg og omegn

  Ugeblad for Frederiksstad, med varierende tilleggsnavn fra startåret 1843 til sluttåret 1888, er inspirert av tilsvarende avisnavn i Grenland. Både grunnleggeren, boktrykker Carl A. Coudrio, og eieren fra 1847, boktrykker Johan Eck, kom til Fredrikstad fra Skien. Bortsett fra en svensk propagandaavis, utgitt under Sveriges okkupasjon av Fredrikstad under krigen i 1814, var Ugebladet den første avisen i festningsbyen Fredrikstad.

 • Tiraljøren

  Tiraljøren, avis etablert 1871 for venstreradikale studenter i Det Norske Studentersamfund, i opposisjon mot Studentersamfundets avis, Samfundsbladet. Tiraljøren var en håndskrevet avis ment for opplesning under Studentersamfundets møter, men utvalgte artikler ble utgitt i trykt form. Avisen fikk kort levetid, men ble en forløpet for Olaves Fjørtofts blad Fram.

  Fra wikipedia

 • Aftenavisen Stavangeren

  Aftenavisen Stavangeren ble grunnlagt i 1872.

 • Dagsavisen

  Dagsavisen (også kjent som Social-Demokraten, Arbeiderbladet eller Dagsavisen Arbeiderbladet) er en dagsavis som blir utgitt i Oslo.

 • Klassekampen

  Klassekampen er en norsk riksdekkende dagsavis, med utgiversted Oslo.