Det Nye

Oslo Nye Teater (tidligere kjent som Det Nye Teater) er et teater som ble etablert i Oslo i 1929. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • arkitektfagets historie i Norge

  Norge var lenge et samfunn med forholdsvis enkle byggeoppgaver, hvor husene ble bygget i en håndverkstradisjon. Viktige bygninger i Norge ble frem til siste halvdel av 1700-tallet tegnet av arkitekter i København, eller offiserer med ingeniørutdanning. Fra 1750-årene ble det etablert grunnleggende ingeniør- og arkitektutdanninger både i Danmark og Norge, og arkitektyrket med sine ulike disipliner vokste frem her i landet.

 • Norsk historie etter 1990

  Norsk historie etter 1990 er preget av dyptgripende samfunnsendringer på det politiske, sosiale og økonomiske feltet. Forholdet til verden omkring endret seg også.Internasjonalt var slutten på den kalde krigen og oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 det store veiskillet. Den kalde krigens trusselbilde ble avløst av nye trusler. Kampen mot terror kom høyt på dagsordenen og Norge ble trukket med i krigene på Balkan, i Libya og Afghanistan.Den 22.

  Fra wikipedia

 • Det norske forsvarets håndvåpen

  Det norske forsvarets håndvåpen har lenge bestått av MP5 og AG-3.

 • Det nye testamentet

  Det nye testamentet, eller NT, er den andre delen av Bibelen og består av 27 skrifter forfattet på gresk av de eldste kristne.

 • Oslo Nye Teater

  Oslo Nye Teater (tidligere kjent som Det Nye Teater) er et teater som ble etablert i Oslo i 1929.