Det Nye

Oslo Nye Teater (tidligere kjent som Det Nye Teater) er et teater som ble etablert i Oslo i 1929. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Bibelen

  Bibelen er navnet på den samlingen av tekster som oppfattes som hellige i kristendommen. Navnet Bibel kan også brukes om Tanakh, jødedommens eldste hellige tekster. Den kristne bibelen består av to hoveddeler, Det gamle testamentet og Det nye testamentet. Det gamle testamentet svarer i hovedsak til Tanakh, som også kalles Den hebraiske bibelen. Disse tekstene handler først og fremst om historien til israelsfolket (senere kalt jødene), men det starter med fortellinger om verdens skapelse og tidlige historie.

 • arkitektfagets historie i Norge

  Norge var lenge et samfunn med forholdsvis enkle byggeoppgaver, hvor husene ble bygget i en håndverkstradisjon. Viktige bygninger i Norge ble frem til siste halvdel av 1700-tallet tegnet av arkitekter i København, eller offiserer med ingeniørutdanning. Fra 1750-årene ble det etablert grunnleggende ingeniør- og arkitektutdanninger både i Danmark og Norge, og arkitektyrket med sine ulike disipliner vokste frem her i landet.I Norge skilles det i dag mellom arkitekter, interiørarkitekter, landskapsarkitekter og urbanister eller by- og arealplanleggere.

  Fra wikipedia

 • Det nye testamentet

  Det nye testamentet, eller NT, er den andre delen av Bibelen og består av 27 skrifter forfattet på gresk av de eldste kristne.

 • Nye Hjorten Teater

  Nye Hjorten Teater er et privateid folketeater i Trondheim.

 • Oslo Nye Teater

  Oslo Nye Teater (tidligere kjent som Det Nye Teater) er et teater som ble etablert i Oslo i 1929.