digital blotting

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • seksuelle overgrep

  Seksuelle overgrep er ulike seksuelle handlinger foretatt uten legitimt og genuint samtykke fra den utsatte. De forekommer i ulike relasjoner og mot mennesker i alle aldre, og utgjør som oftest både et brudd på normer og et lovbrudd. Seksuelle overgrep inkluderer blant annet voldtekt. I Norge regnes det som voldtekt om man har skaffet seg seksuell omgang ved bruk av vold, truende atferd eller ved å utnytte at noen er ute av stand til å motsette seg handlingen, for eksempel fordi de sover, er bevisstløse, medisinerte eller svært påvirket av rusmidler.

  Fra wikipedia

 • Blotted Science

  Blotted Science is an instrumental progressive metal supergroup headed by Ron Jarzombek (Watchtower, Spastic Ink), bassist Alex Webster (Cannibal Corpse) and drummer Hannes Grossmann (ex-Obscura, ex-Necrophagist).

 • Blót: Sacrifice in Sweden

  Blót: Sacrifice in Sweden is the second album by Blood Axis.

 • Western blot

  The western blot (sometimes called the protein immunoblot), or western blotting, is a widely used analytical technique in molecular biology and immunogenetics to detect specific proteins in a sample of tissue homogenate or extract.