Digital kompetanse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Digital kompetanse

  Fra SNL

 • Kunnskapsløftet

  Kunnskapsløftet er et reformprogram for grunnskolen og den videregående opplæringen i Norge. Programmet ble vedtatt av Stortinget i juni 2004 og satt i gang i 2006 under navnet Kunnskapsløftet 2006 (KL06). Sentralt i reformen var etableringen av et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og innføringen av et nytt læreplanverk for grunnopplæringen (LK06).

 • bakkebyråkrat

  Bakkebyråkrat er et fellesbegrep for dem som arbeider i direkte ansikt-til-ansikt kontakt med borgerne. Det er for eksempel lærere, barnehagelærere, sosialarbeidere, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, politibetjenter og fengselsbetjenter. Bakkebyråkrater blir også omtalt som velferdsstatens frontlinjearbeidere, siden det er de som møter borgerne.

  Fra wikipedia

 • Digital kompetanse

  Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.

 • Kompetanse

  Kompetanse eller å være kompetent refererer i dagligspråk til kvalifikasjon, «dyktighet til noe», «å kunne noe» eller «å være i stand til».

 • Læringsplattform

  En digital læringsplattform (engelsk: Learning Management System) eller et LMS er et system for å tilgjengeliggjøre ulike læringselementer som settes sammen til kurs og treningsprogrammer distribuert som nettbaserte kurs eller e-læring.

Mer om Digital kompetanse fra Vox Publicas arkiv