Digital kompetanse

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Digital kompetanse

  Fra SNL

 • bakkebyråkrat

  Bakkebyråkrat er et fellesbegrep for dem som arbeider i direkte ansikt-til-ansikt kontakt med borgerne. Det er for eksempel lærere, barnehagelærere, sosialarbeidere, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, politibetjenter og fengselsbetjenter. Bakkebyråkrater blir også omtalt som velferdsstatens frontlinjearbeidere, siden det er de som møter borgerne.

 • bibliotek

  Bibliotek er en institusjon som med utgangspunkt i organiserte samlinger av dokumenter initierer sosiale prosesser knyttet til læring, kunnskapsdeling og kulturformidling. Ofte har biblioteket et bygg eller lokale der bøker og andre dokumenttyper blir oppbevart for gjenfinning og bruk, men hele eller deler av dokumentsamlingen kan også være digital.

  Fra wikipedia

 • Digital kompetanse

  Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet.

 • Kompetanse

  Kompetanse eller å være kompetent refererer i dagligspråk til kvalifikasjon, «dyktighet til noe», «å kunne noe» eller «å være i stand til».

 • Læringsplattform

  En digital læringsplattform (engelsk: Learning Management System) eller et LMS er et system for å tilgjengeliggjøre ulike læringselementer som settes sammen til kurs og treningsprogrammer distribuert som nettbaserte kurs eller e-læring.

Mer om Digital kompetanse fra Vox Publicas arkiv