digital vekst

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • avis

  En avis er en regelmessig publikasjon som inneholder nyheter, artikler, kunngjøringer, annonser og så videre. Tidligere ble aviser publisert på papir, i dag publiseres aviser i økende grad enten både på papir og internett eller bare på internett. Det er det digitale som driver veksten, og det digitale veier i økende grad opp for nedgangen i salgstall for papiraviser.

 • kupong

  Kupong er en del som kan rives (klippes) av en blankett, enkeltbillett i billetthefte og liknende. Med fremveksten av netthandel har også digitale kuponger med rabattkoder opplevd sterk vekst. Store salgsanledninger som Black Friday har vært en drivkraft for denne veksten. I Norge tilbys disse kodene hovedsaklig hos nettaviser. Aksjekuponger og obligasjonskuponger var tidligere kvitteringer for utbytte/rente, trykt i ark og med enkeltkuponger til å klippe av og innlevere når utbytte/rente heves.

  Fra wikipedia

 • Bygdanytt

  Bygdanytt er en lokalavis som har sitt nedslagsfelt i Arna bydel i Bergen og Osterøy kommune i Vestland.

 • Digital innovasjon

  Digital innovasjon (DI) er en uensartet innovasjon som er avhengig av kombinasjonen av digitale og fysiske komponenter, dette resulterer i digitale objekter som tilbyr verdifulle nye bruksområder for varer, tjenester og prosedyrer.

 • Digital nedlastning

  Digital nedlastning er en metode for å overføre filer som musikk, filmer, tv-serier, videospill, bøker og lignende fra internett og til enheter som mobiltelefoner, datamaskiner, nettbrett, smart-tv-er og lignende.