Direkte demokrati

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Direkte demokrati

  Fra SNL

 • direkte demokrati

  Direkte demokrati, eller deltakende demokrati, er en betegnelse på et styresett eller en beslutningsprosedyre der befolkningen beslutter direkte i enkeltsaker. Dette i motsetning til den andre hovedtypen demokratisk styresett, representativt demokrati, der befolkningen i stedet velger eller utpeker representanter som beslutter i enkeltsaker.Representative demokratier som Norge har noen ganger innslag av direkte demokrati i sine beslutningsprosedyrer, for eksempel i form av folkeavstemninger.I antikken var det flere stater som ble omtalt som demokratier, og da var det som regel en variant av direkte demokrati som ble praktisert, men med svært begrensede muligheter for deltakelse.

 • Daggry for direkte demokrati

  Daggry for direkte demokrati, politisk parti i Tsjekkia. Partiet ble grunnlagt i mai 2013. Partiet kan karakteriseres som høyrepopulistisk, og appellerer til ønsker om styring med hard hånd. I tråd med dette tar partiet til orde for direkte valg av politiske ledere, som borgermestere og fylkesordførere, men også mer bruk av folkeavstemninger. Innstramninger i trygdesystemet og strengere innvandringspolitikk står også på programmet.Partiet ble opprinnelig ledet av forretningsmannen Tomio Okamura, som har tsjekkisk-japansk bakgrunn, og ble finansiert av ham.

  Fra wikipedia

 • Athenske demokrati

  Athensk demokrati utviklet seg i tiden rundt 400-tallet f.Kr.

 • Demokrati

  Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes.

 • Direkte demokrati

  Direkte demokrati er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett.