Direkte demokrati

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Direkte demokrati

  Fra SNL

 • direkte demokrati

  Direkte demokrati, eller deltakende demokrati, er en betegnelse på et styresett eller en beslutningsprosedyre der befolkningen beslutter direkte i enkeltsaker. Dette i motsetning til den andre hovedtypen demokratisk styresett, representativt demokrati, der befolkningen i stedet velger eller utpeker representanter som beslutter i enkeltsaker. Representative demokratier som Norge har noen ganger innslag av direkte demokrati i sine beslutningsprosedyrer, for eksempel i form av folkeavstemninger.

 • Daggry for direkte demokrati

  Daggry for direkte demokrati, politisk parti i Tsjekkia. Partiet ble grunnlagt i mai 2013. Partiet kan karakteriseres som høyrepopulistisk, og appellerer til ønsker om styring med hard hånd. I tråd med dette tar partiet til orde for direkte valg av politiske ledere, som borgermestere og fylkesordførere, men også mer bruk av folkeavstemninger. Innstramninger i trygdesystemet og strengere innvandringspolitikk står også på programmet.

  Fra wikipedia

 • Athenske demokrati

  Athensk demokrati utviklet seg i tiden rundt 400-tallet f.Kr.

 • Demokrati

  Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes.

 • Direkte demokrati

  Direkte demokrati (deltakende demokrati) er en demokratisk styreform der folket direkte har rett til å være med på å fatte beslutninger, uten å arbeide innenfor rammene av et representativt styresett.