Domstol

En domstol er et organ for løsning og avgjørelse av konflikter. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • domstol

  En domstol er en institusjon som har myndighet til å treffe avgjørelser i rettssaker. En domstol kan ha en eller flere dommere. Ifølge maktfordelingsprinsippet er domstolene den tredje statsmakt. De andre to statsmaktene er den utøvende makt, som er statsoverhodet og regjeringen, og den lovgivende og bevilgende makt, som er nasjonalforsamlingen.

 • Den internasjonale domstol for forbrytelser i Rwanda

  Den internasjonale domstol for forbrytelser i Rwanda er en internasjonal straffedomstol opprettet av FNs sikkerhetsråd i 1994 for å straffeforfølge de mest ansvarlige under folkemordet i Rwanda i samme år. Domstolen har sete i Arusha, Tanzania. Den norske dommeren Erik Møse var president i domstolen fra 2003 til 2007.

  Fra wikipedia

 • Den internasjonale domstolen

  Den internasjonale domstolen (fransk: Cour internationale de justice, CIJ, engelsk International Court of Justice, ICJ) er FNs domstol og folkerettens eneste generelle internasjonale domstol.

 • Domstol

  En domstol er et organ for løsning og avgjørelse av konflikter.

 • Norges domstoler

  Norges domstoler utgjør den dømmende makt i Kongeriket Norge.