Domstol

En domstol er et organ for løsning og avgjørelse av konflikter. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • domstol

  En domstol er en institusjon som har myndighet til å treffe avgjørelser i rettssaker. En domstol kan ha en eller flere dommere. Ifølge maktfordelingsprinsippet er domstolene den tredje statsmakt. De andre to statsmaktene er den utøvende makt, som er statsoverhodet og regjeringen, og den lovgivende og bevilgende makt, som er nasjonalforsamlingen..

 • Høyesterett

  Høgsterett er den øvste domstolen i Noreg. Det er ein allmenn domstol med 19 dommarar og éin justitiarius, Toril Marie Øie, som er domstolen sin øvste leiar. Domstolen held til i Høgsteretts hus på Høgsteretts plass 1 i Oslo, og vert rekna som éi av dei tre statsmaktene i Noreg. Domstolen avgjer årleg noko over 100 saker og om lag 1000 prosessuelle spørsmål.Rettssystemet i Noreg har tre domstolsnivå: tingretten, lagmannsretten og Høgsterett.

  Fra wikipedia

 • Den internasjonale domstolen

  For øvrige internasjonale domstoler i Haag, se Haag-domstolenDen internasjonale domstolen (fransk: Cour internationale de justice, CIJ, engelsk International Court of Justice, ICJ) er FNs domstol og folkerettens eneste generelle internasjonale domstol.

 • Domstol

  En domstol er et organ for løsning og avgjørelse av konflikter.

 • Norges domstoler

  Norges domstoler utgjør den dømmende makt i Kongeriket Norge.