Hvordan vinne valg?

Dagens valg vinnes over tid, med tall og analyse - ikke magefølelse og intuisjon.

Poli­tiske råd­gi­vere som arbei­der med kom­mu­nikasjon, pop­ulært kalt spin­ndok­tor­er, er omgitt av et mys­tisk image. Men de dri­ver ikke med magi. I sin storhet­stid plei­de Carl I. Hagen å ringe til sin sviger­mor i Gud­brands­dalen for å ta tem­per­a­turen på folkemeningen. 

Denne tiden, hvor intu­isjon og mage­følelse dik­ter­er poli­tik­eres strate­gi er over, hevder Tar­jei Skir­bekk. Han har skrevet boken “Hvor­dan vinne valg” basert på sine erfaringer med strate­gisk poli­tisk kom­mu­nikasjon over mange år for Arbeiderpartiet. 

Hør hans tanker om dette i den nye episo­den av Mediesam­funn under:

mediesamfunn_vp

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen