e-tjenester

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Etterretningstjenesten

  Etterretningstjenesten er Norges sivile og militære etterretningstjeneste for utenlandsetterretning. Etterretningstjenesten er en fellesavdeling underlagt forsvarssjefen. Dens hovedmål er å sikre viktige nasjonale interesser gjennom å innhente, bearbeide og analysere opplysninger om andre lands politiske og samfunnsmessige utvikling, militære styrke og intensjoner, som kan utgjøre en risiko for Norge.

 • Abwehr i Norge

  Abwehr var fra 1935 til 1944 Tysklands viktigste etterretningsorganisasjon og omfattet samtlige militære forsvarsgrener. Organisasjonens viktigste arbeidsområder var aktiv spionasje, sabotasje og motstandsbevegelser, kontraspionasje og sikkerhetstjeneste. Under andre verdenskrig hadde organisasjonen en avdeling i Norge. .

  Fra wikipedia

 • Elektronisk handel

  Elektronisk handel (ofte forkortet e-handel) eller netthandel er handel av produkter eller tjenester gjennom elektroniske systemer som Internett og andre datanett.

 • Espen Lee

  For sjakkspilleren med samme navn, se Espen Lie (sjakkspiller).Espen Lee, tidligere Espen Lie, (født 13.

 • Etterretningstjenesten

  Etterretningstjenesten (tidligere Forsvarets etterretningstjeneste, også kalt E-tjenesten) er Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste, og har det koordinerende og rådgivende ansvaret for all etterretningsvirksomhet i Forsvaret.