e-tjenester

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Etterretningstjenesten

  Etterretningstjenesten, også kalt E-tjenesten, er Norges utenlandsetterretningstjeneste. Den er én av tre tjenester med nasjonalt mandat om å verne rikets sikkerhet (de to andre er Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet). De tre kalles samlet for EOS-tjenestene eller de hemmelige tjenester. Etterretningstjenesten er en felleskapasitet underlagt Forsvarssjefen.

 • Abwehr i Norge

  Abwehr var fra 1935 til 1944 Tysklands viktigste etterretningsorganisasjon og omfattet samtlige militære forsvarsgrener. Organisasjonens viktigste arbeidsområder var aktiv spionasje, sabotasje og motstandsbevegelser, kontraspionasje og sikkerhetstjeneste. Under andre verdenskrig hadde organisasjonen en avdeling i Norge..

  Fra wikipedia

 • Espen Lee

  For sjakkspilleren med samme navn, se Espen Lie (sjakkspiller).Espen Lee, tidligere Espen Lie, (født 13.

 • Etterretningstjenesten

  Etterretningstjenesten (tidligere Forsvarets etterretningstjeneste, også kalt E-tjenesten) er Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste, og har det koordinerende og rådgivende ansvaret for all etterretningsvirksomhet i Forsvaret.

 • Hotmail

  Hotmail (offisielt Microsoft Hotmail, tidligere Windows Live Hotmail og MSN Hotmail) er en gratis e-posttjeneste, tilgjengelig via en nettleser, eventuelt tidligere versjoner av Outlook Express og Microsoft Outlook eller tilsvarende.