e-tjenester

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Etterretningstjenesten

  Etterretningstjenesten, også kalt E-tjenesten, er Norges utenlandsetterretningstjeneste. Den er én av tre tjenester med nasjonalt mandat om å verne rikets sikkerhet (de to andre er Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet). De tre inngår i de såkalte EOS-tjenestene eller de hemmelige tjenester. En fjerde tjeneste som inngår i tjenestene EOS-utvalget kontrollerer, er Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA).

 • Abwehr i Norge

  Abwehr var fra 1935 til 1944 Tysklands viktigste etterretningsorganisasjon og omfattet samtlige militære forsvarsgrener. Organisasjonens viktigste arbeidsområder var aktiv spionasje, sabotasje og motstandsbevegelser, kontraspionasje og sikkerhetstjeneste. Under andre verdenskrig hadde organisasjonen en avdeling i Norge..

  Fra wikipedia

 • Espen Lee

  For sjakkspilleren med samme navn, se Espen Lie (sjakkspiller).

 • Finn.no

  Finn.no AS er en norsk markedsplass på nett som formidler ulike typer annonser og tjenester for privatpersoner og bedrifter.

 • Trond Johansen (1924)

  Trond Ivar Johansen (født 1924) er en tidligere assisterende direktør i Forsvarets etterretningsstab, har vært en sentral skikkelse i diskusjonen om og granskningene av de hemmelige tjenestene i Norge på 1970-, 1980- og 1990-årene.