EFTA

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) er et samarbeid inngått mellom Den europeiske union (EU) og tre av fire medlemsstater i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Nordlandsmuseet

  EFTA`s ministerrådsmøte på Kjerringøy med turistsjef(ser under)

 • Bilde: Nordlandsmuseet

  EFTA ministre fraktes fra kai til kirken med hest og trille

 • Bilde: Nordlandsmuseet

  EFTA ministre fraktes fra kai til kirken med hest og trille

 • Bilde: Nordlandsmuseet

  EFTA ministre fraktes fra kai til kirken med hest og trille

  Fra SNL

 • EFTA

  European Free Trade Association (Det europeiske frihandelsforbund – EFTA) er en frihandelsavtale mellom Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Avtalen ble inngått i 1960, den gang med flere og andre medlemmer.Fra starten var EFTAs hovedhensikt å etablere frihandel mellom medlemslandene. Denne rollen består fortsatt, og innholdet er endret og utvidet over tid.

 • EØS

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en sammenslutning av EU-landene og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.EØS-avtalen gir EFTA/EØS-landene adgang til EUs indre marked samtidig som den gir EU en betydelig rolle i EFTA/EØS-landenes lovgivning.Avtalen ble undertegnet i 1992 og trådte i kraft 1994. Den omfatter alle EU- og EFTA-land bortsett fra Sveits, og er blitt utvidet i takt med EUs utvidelser 2004, 2007 og 2013 til totalt 31 land, hvorav tre (Island, Liechtenstein og Norge) tilhører EFTA/EØS.Formålet med EØS-avtalen er å styrke handelen og de økonomiske forbindelsene mellom partene, med like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler.

  Fra wikipedia

 • EFTA

  Det europeiske frihandelsforbund (engelsk: European Free Trade Association; forkortet EFTA) er en mellomstatlig organisasjon, men også et frihandelsforbund som ved Stockholmskonvensjonen av 1960 (undertegnet den 4.

 • EFTAs overvåkningsorgan

  ESA kan også vise til Den europeiske romfartsorganisasjonEFTA Surveillance Authority (ESA) er EFTAs overvåkningsorgan.

 • EØS

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) er et samarbeid inngått mellom Den europeiske union (EU) og tre av fire medlemsstater i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA).

Mer om EFTA fra Vox Publicas arkiv