EFTA

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) er et samarbeid inngått mellom Den europeiske union (EU) og tre av fire medlemsstater i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Nordlandsmuseet

  EFTA`s ministerrådsmøte på Kjerringøy med turistsjef(ser under)

 • Bilde: Nordlandsmuseet

  EFTA ministre fraktes fra kai til kirken med hest og trille

 • Bilde: Nordlandsmuseet

  EFTA ministre fraktes fra kai til kirken med hest og trille

 • Bilde: Nordlandsmuseet

  EFTA ministre fraktes fra kai til kirken med hest og trille

  Fra SNL

 • EFTA

  European Free Trade Association (Det europeiske frihandelsforbund – EFTA) er en frihandelsavtale mellom Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Avtalen ble inngått i 1960, den gang med flere og andre medlemmer.Fra starten var EFTAs hovedhensikt å etablere frihandel mellom medlemslandene. Denne rollen består fortsatt, og innholdet er endret og utvidet over tid.

 • EØS

  Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en folkerettslig avtale mellom EU, EUs medlemsstater og de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Avtalen gjør de tre EFTA-landene til assosierte medlemmer av EUs indre marked. Mens parter i tradisjonelle frihandelsavtaler får ulike varianter av adgang til hverandres hjemmemarkeder, gjør EØS-avtalen de tre EFTA-landene til en del av EUs indre marked.

  Fra wikipedia

 • EFTA

  Det europeiske frihandelsforbund (engelsk: European Free Trade Association; forkortet EFTA) er en mellomstatlig organisasjon, men også et frihandelsforbund som ved Stockholmskonvensjonen av 1960 (undertegnet den 4.

 • EFTAs overvåkningsorgan

  ESA kan også vise til Den europeiske romfartsorganisasjonEFTA Surveillance Authority (ESA) er EFTAs overvåkningsorgan.

 • EØS

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) er et samarbeid inngått mellom Den europeiske union (EU) og tre av fire medlemsstater i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA).

Mer om EFTA fra Vox Publicas arkiv