EFTA

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) er et samarbeid inngått mellom Den europeiske union (EU) og tre av fire medlemsstater i Det europeiske frihandelsforbunds (EFTA). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Nordlandsmuseet

  EFTA`s ministerrådsmøte på Kjerringøy med turistsjef(ser under)

 • Bilde: Nordlandsmuseet

  EFTA ministre fraktes fra kai til kirken med hest og trille

 • Bilde: Nordlandsmuseet

  EFTA ministre fraktes fra kai til kirken med hest og trille

 • Bilde: Nordlandsmuseet

  EFTA ministre fraktes fra kai til kirken med hest og trille

  Fra SNL

 • EFTA

  EFTA, European Free Trade Association, Det europeiske frihandelsforbund, er en europeisk økonomisk samarbeidsorganisasjon som består av Norge, Island, Liechtenstein og Sveits.EFTA ble etablert i 1960 av Danmark, Norge, Portugal, Storbritannia, Sveits, Sverige og Østerrike («de ytre sju»), som et alternativ til EEC («de indre seks»).EFTA, som fra starten har vært en frihandelsavtale uten felles ytre tollmur, er mindre forpliktende enn det tollunionen EEC var og EU nå er.EFTA er dessuten en mellomfolkelig avtale som krever enstemmighet om beslutninger, mens EU har et overnasjonalt innslag, blant annet med flertallsavgjørelser.En samarbeidsavtale (EØS-avtalen) mellom EFTA og EU trådte i kraft fra 1994..

 • EØS

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en sammenslutning av EU-landene og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.EØS-avtalen gir EFTA/EØS-landene adgang til EUs indre marked samtidig som den gir EU en betydelig rolle i EFTA/EØS-landenes lovgivning.Avtalen ble undertegnet i 1992 og trådte i kraft 1994. Den omfatter alle EU- og EFTA-land bortsett fra Sveits, og er blitt utvidet i takt med EUs utvidelser 2004, 2007 og 2013 til totalt 31 land, hvorav tre (Island, Liechtenstein og Norge) tilhører EFTA/EØS.Formålet med EØS-avtalen er å styrke handelen og de økonomiske forbindelsene mellom partene, med like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler.

  Fra wikipedia

 • EFTA

  Det europeiske frihandelsforbund (engelsk: European Free Trade Association; forkortet EFTA) er en mellomstatlig organisasjon, men også et frihandelsforbund som ved Stockholmskonvensjonen av 1960 (undertegnet den 4.

 • EFTAs overvåkningsorgan

  ESA kan også vise til Den europeiske romfartsorganisasjonEFTA Surveillance Authority (ESA) er EFTAs overvåkningsorgan.

 • EØS

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) er et samarbeid inngått mellom Den europeiske union (EU) og tre av fire medlemsstater i Det europeiske frihandelsforbunds (EFTA).

Mer om EFTA fra Vox Publicas arkiv