Eirik Jensen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Eirik Jensen

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Hemsedal Bygdearkiv

  Fôrkøyring på stølen til Hølto

 • Bilde: Finnmark Fylkesbibliotek

  Framhaldsskolen 1961/62

 • Bilde: Museum Nord

  Guttemusikken (Narvik Skolekorps)

 • Bilde: Tromsø Museum – Universitetsmuseet

  Fra SNL

 • akesport

 • lagmannsrett

  Lagmannsrett er en domstol som, i likhet med tingrett, har domsmyndighet både i straffesaker og i sivile saker. I domstolshierarkiet befinner lagmannsrettene seg på nivået over tingrettene, men under Høyesterett. Det distriktet hvor en lagmannsrett har domsmyndighet, kalles lagdømme. .

  Fra wikipedia

 • Cappelen–Jensen-saken

  Cappelen–Jensen-saken, også omtalt separat som Cappelen-saken og Jensen-saken, er en pågående norsk sak som omfatter etterforskningen og straffesakene mot Cappelen-ligaen, en hasjsmuglerliga ledet av Gjermund Cappelen, og mot en tidligere politimann, Eirik Jensen, som er tiltalt for medvirkning til narkotigasmugling, grov korrupsjon samt flere brudd på våpenloven.

 • Eirik Jensen

  Eirik Jensen (født 30.

 • Gjermund Cappelen

  Gjermund Erik Cappelen, opprinnelig navn Gjermund Maack Thorud, (født 10.

Mer om Eirik Jensen fra Vox Publicas arkiv