Eirik Jensen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Eirik Jensen

  Fra SNL

 • bob

  Bob, bobsleigh, er en delvis overbygd kjelke med to par meier, hvor det forreste paret er styrbart. Kjelkene bygges for to (toerbob) eller fire personer (firerbob). Konkurranseaking med bobsleigh foregår i spesialbygde, kurverike isbaner, hvor farten kan komme opp i 140 km/h og tidene måles til og med hundredeler av sekund. I OL og VM er det fire gjennomkjøringer i løpet av to dager, sammenlagt tid bestemmer rekkefølgen.

 • lagmannsrett

  Lagmannsrett er en domstol som, i likhet med tingrett, har domsmyndighet både i straffesaker og i sivile saker. I domstolshierarkiet befinner lagmannsrettene seg på nivået over tingrettene, men under Høyesterett. Det distriktet hvor en lagmannsrett har domsmyndighet, kalles lagdømme. .

  Fra wikipedia

 • Cappelen–Jensen-saken

  Cappelen–Jensen-saken, også omtalt separat som Cappelen-saken og Jensen-saken, er en norsk sak som omfatter etterforskningen og straffesakene mot Cappelen-ligaen, en hasjsmuglerliga ledet av Gjermund Cappelen, og mot en tidligere politimann, Eirik Jensen, som var tiltalt for medvirkning til narkotikasmugling, grov korrupsjon samt flere brudd på våpenloven.

 • Eirik Jensen

  Eirik Jensen (født 30.

 • Galakseparken

  Galakseparken (originaltittel: Galaxy Park) er en belgisk-nederlandsk sciencefictionserie for barn om seks ungdommer som har tatt sommerjobb i en familiepark.

Mer om Eirik Jensen fra Vox Publicas arkiv