Eirik Jensen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Eirik Jensen

  Fra SNL

 • lagmannsrett

  Lagmannsrett er en domstol som dømmer både i straffesaker og i sivile saker. Det norske rettssystemet har tre nivåer og lagmannsrettene befinner seg på nivået over tingrettene, men under Høyesterett. I en rettssak i lagmannsretten er det alltid tre fagdommere og to til fire meddommere.I Norge er det seks lagmannsretter, som har ansvar for hvert sitt område, som kalles lagdømme: Borgarting (med sete i Oslo) Eidsivating (med sete på Hamar) Agder (med sete i Skien) Gulating (med sete i Bergen) Frostating (med sete i Trondheim) Hålogaland (med sete i Tromsø) Reglene om lagmannsretten står i domstolloven..

 • Fearnleys olympiske ærespris

  Fearnleys olympiske ærespris er en norsk idrettsutmerkelse som ble oppsatt av skipsreder Thomas Fearnley (1880–1961) i forbindelse med vinter-OL i Oslo i 1952.Prisen er en bronsestatuett modellert av Per Palle Storm etter den antikke greske skulpturen Diskoskasteren, laget av billedhuggeren Myron. Den utdeles av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité til norske idrettsutøvere eller lag for fremragende prestasjoner i de olympiske leker, vanligvis én for vinterlekene og én for sommerlekene.

  Fra wikipedia

 • Cappelen–Jensen-saken

  Cappelen–Jensen-saken, også omtalt separat som Cappelen-saken og Jensen-saken, var en norsk sak som omfattet etterforskningen og straffesakene mot Cappelen-ligaen, en hasjsmuglerliga ledet av Gjermund Cappelen, og mot en tidligere politimann, Eirik Jensen, som var tiltalt for medvirkning til narkotikasmugling, grov korrupsjon samt flere brudd på våpenloven.

 • Eirik Jensen

  Eirik Jensen (født 30.

 • Gjermund Cappelen

  Gjermund Erik Cappelen, opprinnelig navn Gjermund Maack Thorud, (født 10.

Mer om Eirik Jensen fra Vox Publicas arkiv