Eirik Jensen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Eirik Jensen

  Fra SNL

 • lagrette

  Lagrette var i det norske rettsvesenet juryen som avgjorde skyldspørsmålet i en del straffesaker som gikk for lagmannsretten. Lagretten avgjorde skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene med strafferamme på over seks års fengsel. Les mer om lagrettens opprettelse, funksjon og avvikling under jury. Juryordningen i Norge var under debatt, og et offentlig utvalg gikk gjennom ordningen i NOU 2011:13 Juryutvalget – Når sant skal skrives. Stortinget fattet i 2015 prinsippvedtak om å avvikle juryordning, og fattet formelt lovvedtak våren 2017 der lagretteordningen skulle avskaffes til fordel for meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere.

 • lagmannsrett

  Lagmannsrett er en domstol som dømmer både i straffesaker og i sivile saker. Det norske rettssystemet har tre nivåer og lagmannsrettene befinner seg på nivået over tingrettene, men under Høyesterett. I en rettssak i lagmannsretten er det alltid tre fagdommere og to til fire meddommere. I Norge er det seks lagmannsretter, som har ansvar for hvert sitt geografiske område, som kalles lagdømme: Borgarting (med sete i Oslo) Eidsivating (med sete på Hamar) Agder (med sete i Skien) Gulating (med sete i Bergen) Frostating (med sete i Trondheim) Hålogaland (med sete i Tromsø) Reglene om lagmannsretten står i domstolloven.

  Fra wikipedia

 • Cappelen–Jensen-saken

  Cappelen–Jensen-saken, også omtalt separat som Cappelen-saken og Jensen-saken, var en norsk sak som omfattet etterforskningen og straffesakene mot Cappelen-ligaen, en hasjsmuglerliga ledet av Gjermund Cappelen, og mot en tidligere politimann, Eirik Jensen, som var tiltalt for medvirkning til narkotikasmugling, grov korrupsjon samt flere brudd på våpenloven.

 • Eirik Jensen

  Eirik Jensen (født 30.

 • Gjermund Cappelen

  Gjermund Erik Cappelen, opprinnelig navn Gjermund Maack Thorud, (født 10.

Mer om Eirik Jensen fra Vox Publicas arkiv