Eivind Berggrav

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Eivind Berggrav

  Fra wikipedia

 • Eivind

  Eivind er et nordisk mannsnavn med opprinnelse i det urnordiske navnet *Auja-winduR, og det avledete norrøne navnet Eivindr.

 • Eivind Berggrav

  Eivind Berggrav (1884–1959) var en norsk luthersk teolog som var biskop i Oslo (1937-1951) og Hålogaland (1928-1937).

 • Kari Berggrav

  Kari N. Berggrav (1911–1996) var en norsk fotojournalist og krigsfotograf.