Eivind Berggrav

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Eivind Berggrav

  Fra Virksomme Ord

 • Indre fred

  Jesus må ha forstått hvor vanskelig det somme tider er å samle sitt sinn når en er alene og der er megen uro omkring en, - kanskje også megen uro i ens eget hjerte. Jesu ord:

 • Nordmenns holdning

  Under en reise som jeg igår gjorde opover i landet for å se til civilbefolkningen og bistå med opklaring av unødige misforståelser, slo det mig at enkelte ikke er klar over noen vesentlige ting. De tror at det å skyte på en soldat er fri sak for alle og enhver, ja kanskje noen mener at det er plikt.

 • Østlandsk reisning

  Den talen jeg holdt paa Minne ved aarsmøtet for Romerikes ungdomslag har kaldt frem en mængde (flere hundre) indlæg i aviser og foredrag. Det var især landsmaalspressen som tok hardt ivei.

  Fra SNL

 • Eivind Berggrav

  Eivind Berggrav var en norsk teolog, forfatter, redaktør og biskop. Gjennom sin bispegjerning, sitt allsidige forfatterskap, sin innsats i motstandskampen i Norge under andre verdenskrig og sitt internasjonale økumeniske engasjement ble Berggrav en av 1900-tallets mest betydningsfulle kirkeledere, både nasjonalt og internasjonalt..

 • Christopher Arnt Bruun

  Christopher Arnt Bruun var en norsk folkehøyskolelærer og prest.Etter teologisk embetseksamen i 1862 oppholdt Bruun seg i utlandet og deltok blant annet som frivillig i den dansk-tyske krig (1864). I 1867 grunnla han en folkehøyskole i Sel. Han flyttet til Gausdal i 1871 og til «Vonheim», tett ved Bjørnstjerne Bjørnsons Aulestad, i 1875. Bjørnson beundret først Bruun, men tok i 1876 avstand fra det ensidige miljøet som omgav ham, og i 1877–1878 støtte de heftig sammen i striden om de evige helvetesstraffer; Bruun satte dommen og straffen først, mens Bjørnson betonte Guds barmhjertighet.I sitt hovedverk Folkelige Grundtanker (1878, 4.

  Fra wikipedia

 • Eivind

  Eivind er et nordisk mannsnavn med opprinnelse i det urnordiske navnet *Auja-winduR, og det avledete norrøne navnet Eivindr.

 • Eivind Berggrav

  Eivind Berggrav (født 25.

 • Kirkekampen

  Kirkekampen er et uttrykk brukt om kirkens (både frikirkers og statskirkens) motstandskamp under andre verdenskrig.