Eivind Berggrav

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Eivind Berggrav

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Akershusbasen

  Berggrav, Eivind: Fangens sjel og vår egen

 • Bilde: Forsvarets museer

  Biskop Eivind Berggrav i polituniform

 • Bilde: Oslo Museum

  Eivind Berggrav.

 • Bilde: Oslo Museum

  Eivind Berggrav.

  Fra Virksomme Ord

 • Indre fred

  Jesus må ha forstått hvor vanskelig det somme tider er å samle sitt sinn når en er alene og der er megen uro omkring en, - kanskje også megen uro i ens eget hjerte. Jesu ord:

 • Nordmenns holdning

  Under en reise som jeg igår gjorde opover i landet for å se til civilbefolkningen og bistå med opklaring av unødige misforståelser, slo det mig at enkelte ikke er klar over noen vesentlige ting. De tror at det å skyte på en soldat er fri sak for alle og enhver, ja kanskje noen mener at det er plikt.

 • Østlandsk reisning

  Den talen jeg holdt paa Minne ved aarsmøtet for Romerikes ungdomslag har kaldt frem en mængde (flere hundre) indlæg i aviser og foredrag. Det var især landsmaalspressen som tok hardt ivei.

  Fra SNL

 • Eivind Berggrav

  Eivind Berggrav var en norsk teolog, forfatter, redaktør og biskop. Berggrav ble født i Stavanger, og ble doktor i teologi i 1925..

 • Christopher Arnt Bruun

  Christopher Arnt Bruun, norsk folkehøyskolelærer og prest.Etter teologisk embetseksamen i 1862 oppholdt Bruun seg i utlandet og deltok bl.a. som frivillig i den dansk-tyske krig (1864). I 1867 grunnla han en folkehøyskole i Sel. Han flyttet til Gausdal i 1871 og til «Vonheim», tett ved Bjørnsons Aulestad, i 1875. Bjørnson beundret først Bruun, men tok i 1876 avstand fra det ensidige miljøet som omgav ham, og i 1877–78 støtte de heftig sammen i striden om de evige helvetesstraffer; Bruun satte dommen og straffen først, mens Bjørnson betonte Guds barmhjertighet.I sitt hovedverk Folkelige Grundtanker (1878, 4.

  Fra wikipedia

 • Eivind

  Eivind er et nordisk mannsnavn med opprinnelse i det urnordiske navnet *Auja-winduR, og det avledete norrøne navnet Eivindr.

 • Eivind Berggrav

  Eivind Berggrav (født 25.

 • Oslo bispedømme

  Oslo bispedømme er Den norske kirkes minste bispedømme i geografisk utbredelse og omfatter menighetene i kommunene Oslo, Asker og Bærum, med Oslo domkirke som bispesete.