Eivind Berggrav

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Eivind Berggrav

  Fra SNL

 • Eivind Berggrav

  Eivind Berggrav var en norsk teolog, forfatter, redaktør og biskop. Gjennom sin bispegjerning, sitt allsidige forfatterskap, sin innsats i motstandskampen i Norge under andre verdenskrig og sitt internasjonale økumeniske engasjement ble Berggrav en av 1900-tallets mest betydningsfulle kirkeledere, både nasjonalt og internasjonalt..

 • Christopher Arnt Bruun

  Christopher Arnt Bruun var en norsk folkehøyskolelærer og prest.Etter teologisk embetseksamen i 1862 oppholdt Bruun seg i utlandet og deltok blant annet som frivillig i den dansk-tyske krig (1864). I 1867 grunnla han en folkehøyskole i Sel. Han flyttet til Gausdal i 1871 og til «Vonheim», tett ved Bjørnstjerne Bjørnsons Aulestad, i 1875. Bjørnson beundret først Bruun, men tok i 1876 avstand fra det ensidige miljøet som omgav ham, og i 1877–1878 støtte de heftig sammen i striden om de evige helvetesstraffer; Bruun satte dommen og straffen først, mens Bjørnson betonte Guds barmhjertighet.I sitt hovedverk Folkelige Grundtanker (1878, 4.

  Fra wikipedia

 • Eivind

  Eivind er et nordisk mannsnavn med opprinnelse i det urnordiske navnet *Auja-winduR, og det avledete norrøne navnet Eivindr.

 • Eivind Berggrav

  Eivind Berggrav (1884–1959) var en norsk luthersk teolog som var biskop i Oslo (1937-1951) og Hålogaland (1928-1937).

 • Oslo bispedømme

  Oslo bispedømme er Den norske kirkes minste bispedømme i geografisk utbredelse og omfatter menighetene i kommunene Oslo, Asker og Bærum, med Oslo domkirke som bispesete.