ekko

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om ekko

  Fra SNL

 • ekko

  Ekko, også kalt gjenlyd, er lyd kastet tilbake fra en vegg som er så langt borte at øret kan skille den tilbakekastede lyden fra den opprinnelige lyden. Resultatet er at man hører lyden to ganger.Øret kan skille mellom to lydinntrykk hvis tidsavstanden mellom dem er mer enn ca. 50 millisekunder. Det tilsvarer en gangavstand i luft på omkring 15 meter eller mer.

 • ekko

  Ved ekko i kommunikasjonsteknologi hører taleren sin egen stemme forsinket i forbindelse med bruk av en telefonitjeneste. Dersom ekkosignalet er forsinket mer enn 25 millisekunder, vil taleren oppfatte dette som en forstyrrelse. Styrken på ekkosignalet vil også spille en rolle. Det er to ekkokilder for en telefonforbindelse: 2-til-4-tråds hybrid når man bruker fasttelefon og bredbåndstelefon.

  Fra wikipedia

 • Ekko

  Ekko er et lydfenomen som oppstår når en lyd reflekteres og blir hørt på nytt.

 • Ekko Ekko

  Ekko Ekko var et boyband fra Norge.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.