Eurostat

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Eurostat

  Eurostat er EUs statistikkbyrå. Byrået utgir detaljert statistikk for medlemslandene og land som er kandidater til å tre inn i EU. Det arbeider i tett samarbeid med medlemslandenes statistikkbyråer og også statistikkbyråer i tilknyttede tredjeland – for eksempel det norske Statistisk Sentralbyrå (SSB). Forløperen til Eurostat, statistikkontoret til Den europeiske kull- og stålfellesskapet, ble etablert i 1953.

 • Spania

  Arbeidsledigheten i Spania er blant den høyeste i landene i Vest-Europa. Ifølge Eurostats målinger, som utgir statistikk for EU-landene, er Spanias arbeidsledighet over dobbelt så høy som den gjennomsnittlige arbeidsledigheten i Europa. Arbeidsledigheten, og særlig den som rammer spansk ungdom, regnes som et stort samfunnsproblem. .

  Fra wikipedia

 • Eurostat

  Eurostat er EUs statistikkontor, organisatorisk plassert som et generaldirektorat under Europakommisjonen.

 • Liste over byer etter innbyggertall

  Liste over byer etter innbyggertall er en liste som viser de største byene i verden, rangert etter befolkning.

 • Storbritannia

  Storbritannia, offisielt Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland, er et europeisk land og en stat i Vest-Europa.

Mer om Eurostat fra Vox Publicas arkiv