Eurostat

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Eurostat

  Eurostat er EUs statistikkenhet. Eurostat er en del av EU-kommisjonen, og er organisert som et generaldirektorat underlagt en kommisær. Eurostat utgir detaljert statistikk for medlemslandene og land som er kandidater til å tre inn i EU. Det arbeider i tett samarbeid med medlemslandenes statistikkbyråer og også statistikkbyråer i tilknyttede tredjeland, for eksempel det norske Statistisk Sentralbyrå (SSB).

 • Spania

  Arbeidsledigheten i Spania er blant den høyeste i landene i Vest-Europa. Ifølge Eurostats målinger, som utgir statistikk for EU-landene, har Spanias arbeidsledighet i perioder vært over dobbelt så høy som den gjennomsnittlige arbeidsledigheten i Europa. Arbeidsledigheten, og særlig den som rammer spansk ungdom, regnes som et stort samfunnsproblem.

  Fra wikipedia

 • Eurostat

  Eurostat er EUs statistikkontor, organisatorisk plassert som et generaldirektorat under Europakommisjonen.

 • Liste over byer etter innbyggertall

  Liste over byer etter innbyggertall er en liste som viser de største byene i verden, rangert etter befolkning.

 • Republikken Kypros

  Kypros, offisielt Republikken Kypros, ligger på en øy i den østlige delen av Middelhavet, øst for Hellas, sør for Tyrkia, vest for Syria, Libanon og Israel og nord for Egypt.

Mer om Eurostat fra Vox Publicas arkiv