Feminisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Feminism/ Red

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Feminism/ MDF

 • Bilde: Levanger Fotomuseum

  Opptog

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Skien barne- og familiesenter

  Fra Virksomme Ord

 • Hva jeg mente - hva jeg mener

  Da jeg satt på Grini under okkupasjonen, var det smerteligste av alt det ikke å vite hvor mine 2 og 4 år gamle barn befant seg, og hvorledes de hadde det. Jeg tvilte både før det tidspunkt og da ofte på om det var riktig av en mor å delta i illegal kamp og risikere sitt og sine barns liv.

 • Sammen mot forskjells-Norge

  Kamerater, like sikkert som at det går mot vår, er det at Frp vil avvikle 1. mai som fridag.

 • God 8. mars!

  I dag har jeg vært likestillings- og diskrimineringsombud i 51 dager. Jeg er glad for å være her i Bergen for å holde min aller første 8.

  Fra SNL

 • feminisme

  Feminisme er en fellesbetegnelse for ideologi, idétradisjon, etikk, politikk, og akademisk virksomhet som handler om frihet, likestilling og rettferdighet for alle kjønn. Selve ordet feminisme kommer opprinnelig av det latinske ordet feminia, som betyr kvinne. Feminismen har flere ideologiske retninger, men felles står målsetninger om at menn og kvinner skal ha like rettigheter, muligheter og ansvar.

 • Donna Haraway

  Donna Haraway er ein amerikansk forskar som har influert fleire forskingsfelt gjennom verk om tilhøvet mellom menneske og maskin, menneske og dyr, samt mellom feminisme, politikk og vitskap. Haraways forfattarskap utgjer knapt éin teori. Det er snarare ein tverrfagleg og sjølvmedviten praksis. Ho trekk vekslar på alt frå poststrukturalisme og semiotikk til moderne evolusjonsbiologi og primatologi, for å syne korleis historiane vi fortel om oss sjølv og kvarandre er med på å strukturere liva og handlingane våre.

  Fra wikipedia

 • 1970-årene

  Disco-musikken kommer for alvor på tampen av dette tiåret.

 • Feminisme

  Feminisme er en bred fellesbetegnelse for ulike politiske bevegelser, ideologier og sosiale bevegelser som arbeider for å definere, etablere og oppnå politisk, økonomisk, personlig og sosial likestilling av kjønnene.Feministiske bevegelser har arbeidet og fortsetter å arbeide for kvinners rettigheter, herunder kvinners stemmerett, rett til å ha offentlige stillinger, rett til arbeid, rett til rettferdig eller lik lønn, rett til å ha eiendom, rett til utdanning og juridisk autonomi i og utenfor ekteskap og parforhold.

 • Liste over politiske ideologier

  Dette er en liste over politiske ideologier.