Fiskeribladet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Fiskeribladet

  Fiskeribladet er ei avis for kystnæringane som kjem ut i papirformat to gonger i veka, og elles som dagleg oppdatert nettavis. Ved ei omorganisering i 2008 slo dei tidlegare avisene Fiskeribladet og Fiskaren seg saman til Fiskeribladet Fiskaren. Avisa endra namn til Fiskeribladet i 2017. Avisa har hovedredaksjon i Bergen og journalistar busett fleire stader langs kysten.

 • Fiskaren

  Fiskaren var ei avis for kystnæringane. Avisa blei grunnlagd i 1923 og kom ut i Bergen. I 2008 blei Fiskaren slått saman med Fiskeribladet til Fiskeribladet Fiskaren, som endra namn til Fiskeribladet i 2017.

  Fra wikipedia

 • Fiskeribladet

  Fiskeribladet er en riksdekkende avis for kystnæringene i Norge.

 • Fiskeribladet (1946–2008)

  Fiskeribladet var en avis som ble utgitt i Norge med fokus på fiskeri- og havbruksnæringen, og den dekket primært områdene nord for Møre.

 • Liste over Norges fiskeriministre

  Liste over Norges fiskeriministre viser statsråder med ansvar for fiskeri i Norge.

Mer om Fiskeribladet fra Vox Publicas arkiv