Føderalisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra wikipedia

 • Den europeiske unions institusjoner

  Den europeiske unions institusjoner omfatter syv forskjellige organer, hvis opprettelse og virksomhet er regulert ved EU-traktatens avsnitt III og EUF-traktatens del 6.

 • Føderalisme

  Føderalisme (av latin foedus, foedera, «forbund») er et organisjonsprinsipp og en politisk filosofi.

 • Føderasjon

  En føderasjon (også kalt en føderalstat eller en forbundsstat) er en stat bestående av delvis autonome, men ikke fullstendig suverene, delstater med separate regjeringer og til dels egen lovgivning.