Føderalisme

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • føderalisme

  Føderalisme er en politisk ideologisk retning som sier at en stat bør være organisert som en føderasjon, føderalstat eller forbundsstat. Ideen er at de selvstendige enhetene som inngår i staten beholder mer av sin selvbestemmelse enn de ville gjort om de var underlagt en enhetsstat.Retningen har særlig spilt en rolle i land eller områder hvor delene av området har vært løst sammensluttet, som i en konføderasjon, hvor statene ikke har oppgitt noe av sin selvstendighet.Føderalismen har tidligere spilt en rolle i amerikansk politikk og har i nyere tid vært av en viss betydning i Vest-Europa.

 • akhaiiske forbund

  Det Akhaiiske Forbund var en viktig føderalstat på Peloponnes, Hellas fra det tredje århundret fvt. til Romas erobring i midten av det 2. århundret fvt.

  Fra wikipedia

 • Belgias politiske system

  Belgia er et føderalt, parlamentarisk og representativt demokrati med en konstitusjonell monark som statsoverhode og en statsminister som regjeringssjef i et flerpartisystem.

 • Føderalisme

  Føderalisme (av latin foedus, foedera, «forbund») er et organisjonsprinsipp og en politisk filosofi.

 • Føderasjon

  En føderasjon (også kalt en føderalstat eller en forbundsstat) er en stat bestående av delvis autonome, men ikke fullstendig suverene, delstater med separate regjeringer og til dels egen lovgivning.