Folkevalgt

En folkevalgt er en person valgt av stemmeberettigede i et fritt valg. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Folkevalgt

  Fra SNL

 • folkevalgt

  Å være folkevalgt betyr at folk som bor i et område har valgt en person til å være med på å bestemme der. Folkevalgte representerer folk i sitt område.I Norge er folkevalgte valgt av folket i: en kommune eller en bydel et fylke hele landet .

 • kommuneloven

  Kommuneloven er en norsk lov som utgjør en slags «grunnlov» for kommunene og fylkeskommunene i Norge. Loven etablerer kommuner og fylkeskommuner som selvstendige rettssubjekter med egen folkevalgt ledelse, og den fastsetter de organisatoriske og rettslige rammene for all kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Kommunelovens formål er blant annet å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge de nødvendige rammene for dette.

  Fra wikipedia

 • Folkevalgt

  En folkevalgt er en person valgt av stemmeberettigede i et fritt valg.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Norges fylker

  Norges fylker er undernasjonale, geografiske områder mellom staten og kommunene.