Folkevalgt

En folkevalgt er en person valgt av stemmeberettigede i et fritt valg. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Folkevalgt

  Fra SNL

 • Frankrikes politiske system

  Frankrike er en enhetsstatlig republikk , kombinert presidentstyrt og parlamentarisk. Den gjeldende forfatningen (femte republikk) trådte i kraft 4. oktober 1958 og ble senest endret i 2005. Den avløste den fjerde republikks forfatning av 1946..

 • Irans politiske system

  Iran er en konstitusjonell islamsk republikk. Forfatningen ble innført etter den iranske revolusjonen i 1979, som satte sluttstrek for over 2500 år med monarki. Irans politiske system bygger på en nytolkning av sjiaislamsk autoritet og kombinerer teokratiske, autoritære og demokratiske elementer. Det politiske systemet er sammensatt, tidvis paradoksalt og uten historisk sidestykke.

  Fra wikipedia

 • Folkevalgt

  En folkevalgt er en person valgt av stemmeberettigede i et fritt valg.

 • Liste over norske politiske partier

  Et politisk parti er en sammenslutning av personer som har et visst sammenfallende syn i politiske spørsmål og ønsker å øve innflytelse på politiske beslutninger.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.