Forbrukerrådet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Forbrukerrådet

  Forbrukerrådet er en frittstående interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge.Rådets formål er å arbeide for økt forbrukerinnflytelse i samfunns- og næringsliv, bidra til en forbrukervennlig utvikling og fremme tiltak som kan bedre forbrukernes stilling..

 • Finansklagenemnda

  Finansklagenemnda (FinKN) er et organ som behandler tvister mellom finansforetak (for eksempel banker) og kundene deres. Den er et bransjebasert, utenrettslig tvisteløsningsorgan.Finansklagenemnda består av fem nemnder og et sekretariat. Saker som ikke løses i sekretariatet, kan kreves fremlagt for en av klagenemndene. Nemndene arbeider innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso.Finansklagenemnda er opprettet av avtalepartene i henhold til forsikringsavtaleloven § 20-1, finansavtaleloven § 4 og inkassoloven § 22.

  Fra wikipedia

 • DNB Bank

  DNB Bank ASA (Euronext: DNB) er Norges største finanskonsern, med en egenkapital på ca 250 milliarder kroner per juni 2019.

 • Forbrukerrådet

  Forbrukerrådet er et norsk forvaltningsorgan som hjelper forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.

 • Isofix

  Isofix er en internasjonal standard for festepunkter for barnesikringsutstyr som barneseter i bil, og har vært standard for nye biler siden 2007.Systemet er registrert av International Organization for Standardization (ISO) under betegnelsen «ISO 13216», og gjør at et barnesete enkelt og raskt kan monteres og fjernes fra en bil, uten å bruke bilens bilbelter, og allikevel ivareta sikkerheten.