Forbrukerrådet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Forbrukerrådet

  Forbrukerrådet er en frittstående interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge.Rådets formål er å arbeide for økt forbrukerinnflytelse i samfunns- og næringsliv, bidra til en forbrukervennlig utvikling og fremme tiltak som kan bedre forbrukernes stilling..

 • Finansklagenemnda

  Finansklagenemnda (FinKN) er et organ som behandler tvister mellom finansforetak (for eksempel banker) og kundene deres. Den er et bransjebasert, utenrettslig tvisteløsningsorgan.Finansklagenemnda består av fem nemnder og et sekretariat. Saker som ikke løses i sekretariatet, kan kreves fremlagt for en av klagenemndene. Nemndene arbeider innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso.Finansklagenemnda er opprettet av avtalepartene i henhold til forsikringsavtaleloven § 20-1, finansavtaleloven § 4 og inkassoloven § 22.

  Fra wikipedia

 • Dark pattern

  A dark pattern (also known as a "deceptive design pattern") is "a user interface that has been carefully crafted to trick users into doing things, such as buying overpriced insurance with their purchase or signing up for recurring bills".

 • NOYB

  NOYB – European Center for Digital Rights (styled as "noyb", from "none of your business") is a non-profit organization based in Vienna, Austria established in 2017 with a pan-European focus.

 • Norwegian Consumer Council

  The Consumer Council of Norway (Norwegian: Forbrukerrådet) is a Norwegian government agency and consumer protection organisation established in 1953.