Fordommer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fordommer

  Fra SNL

 • fordom

  Fordom er en holdning basert på mangelfull kunnskap som disponerer en person til å uttrykke antipati overfor personer, grupper, ideer eller objekter. Begrepet brukes særlig om negativ holdning til personer basert på gruppetilhørighet. Fordommer kan ha sammensatte årsaker; kulturelle og sosiale, motivasjonelle, personlighetsmessige og kognitive. Studiet av fordommer har stor plass innenfor personlighets- og sosialpsykologi.Fordommer rettes ofte mot sosiale grupper som en selv ikke er medlem av.

 • stereotypier og diskriminering

  En stereotypi er en generalisert forestilling om hvordan en bestemt gruppe mennesker er, uavhengig av om de personlige egenskapene til enkeltindivider innen gruppen stemmer overens med stereotypien. Ubevisste stereotypier knyttet til kjønnsroller, kjønnsidentitet, seksuell orientering, rase, alder, religion eller funksjonsevne kan ofte spille inn ved avgjørelser som gjelder ansettelser, forfremmelser eller lønnsplasseringer.

  Fra wikipedia

 • Alabama Jubilee

  «Alabama Jubilee» er en amerikansk sang, skrevet av George L. Cobb og Jack Yellen.

 • Fordom

  En fordom er en forutfattet, oftest negativ, holdning overfor noe eller noen.

 • Misogyni

  Misogyni er hat eller sterke fordommer mot kvinner.