Fordommer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fordommer

    Fra SNL

  • fordom

    Fordom er en holdning basert på mangelfull kunnskap som disponerer en person til å uttrykke antipati overfor personer, grupper, ideer eller objekter. Begrepet brukes særlig om negativ holdning til personer basert på gruppetilhørighet. Fordommer kan ha sammensatte årsaker; kulturelle og sosiale, motivasjonelle, personlighetsmessige og kognitive. Studiet av fordommer har stor plass innenfor personlighets- og sosialpsykologi.

  • antisiganisme

    Antisiganisme er fordommer, hat-tale og propaganda mot minoriteten rom (tidligere kalt sigøynere). Termen brukes som en samlebetegnelse på diskriminering av rom. Antisiganisme er en spesifikk form for rasisme mot minoriteten rom. Europarådet tok i bruk begrepet i 2005. Rådet definerer vanligvis antisiganisme som «en ideologi basert på ideen om en rasemessig overlegenhet, en form for avhumanisering og institusjonell rasisme, næret av en historisk diskriminering».