Fordommer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fordommer

  Fra SNL

 • fordom

  Fordom er en holdning basert på mangelfull kunnskap som disponerer en person til å uttrykke antipati overfor personer, grupper, ideer eller objekter. Begrepet brukes særlig om negativ holdning til personer basert på gruppetilhørighet. Fordommer kan ha sammensatte årsaker; kulturelle og sosiale, motivasjonelle, personlighetsmessige og kognitive. Studiet av fordommer har stor plass innenfor personlighets- og sosialpsykologi.

 • antisiganisme

  Antisiganisme er fordommer, hat-tale og propaganda mot minoriteten rom (tidligere kalt sigøynere). Termen brukes som en samlebetegnelse på diskriminering av rom. Antisiganisme er en spesifikk form for rasisme mot minoriteten rom. Europarådet tok i bruk begrepet i 2005. Rådet definerer vanligvis antisiganisme som «en ideologi basert på ideen om en rasemessig overlegenhet, en form for avhumanisering og institusjonell rasisme, næret av en historisk diskriminering».

  Fra wikipedia

 • Fordom

  En fordom er en forutfattet, oftest negativ, holdning overfor noe eller noen.

 • LHBT

  LHBT, HLBT eller LGBTQ+ (etter engelsk LGBT) er en bokstav-forkortelse brukt som samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

 • Mexico

  «Meksikansk» omdirigeres hit; se også nahuatl.