Fordommer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fordommer

  Fra SNL

 • fordom

  Fordom er en forutinntatt og ofte kritikkløs holdning som disponerer en person til å uttrykke antipati overfor personer, grupper, ideer eller objekter. Begrepet brukes særlig om negativ holdning til personer basert på gruppetilhørighet. Fordommer kan ha sammensatte årsaker; kulturelle og sosiale, motivasjonelle, personlighetsmessige og kognitive.

 • antisiganisme

  Antisiganisme er fordommer, hat-tale og propaganda mot minoriteten rom (tidligere kalt sigøynere). Termen brukes som en samlebetegnelse på diskriminering av rom.Antisiganisme er en spesifikk form for rasisme mot minoriteten rom. Europarådet tok i bruk begrepet i 2005. Rådet definerer vanligvis antisiganisme som «en ideologi basert på ideen om en rasemessig overlegenhet, en form for avhumanisering og institusjonell rasisme, næret av en historisk diskriminering».Termen «antisiganisme» ble først brukt av den franske historikeren Henriette Asséo.

  Fra wikipedia

 • Alabama Jubilee

  «Alabama Jubilee» er en amerikansk sang, skrevet av George L. Cobb og Jack Yellen.

 • Fordom

  En fordom er en forutfattet, oftest negativ, holdning overfor noe eller noen.

 • Misogyni

  Misogyni er hat eller sterke fordommer mot kvinner.