Fordommer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fordommer

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Justismuseet

  Spørreskjema

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  Fra åpningen av utstillingen «Skråblikk» i sentralhallen på Norsk Skogmuseum 28

 • Bilde: Digitalt fortalt / Norsk kulturråd

  Hvordan skal det gå med Lisawo og Jusseth? Te amo- refleksjon rundt julen

 • Bilde: Universitetsbiblioteket i Bergen

  Kim Frieles arkiv - en del av Norges dokumentarv

  Fra SNL

 • fordom

  Fordom, en holdning basert på mangelfull kunnskap som disponerer en person til å uttrykke antipati overfor personer, grupper, ideer eller objekter. Begrepet brukes særlig om negativ holdning til personer basert på gruppetilhørighet. Fordommer kan ha sammensatte årsaker; kulturelle og sosiale, motivasjonelle, personlighetsmessige og kognitive. Studiet av fordommer har stor plass innenfor personlighets- og sosialpsykologi.Fordommer rettes ofte mot sosiale grupper som en selv ikke er medlem av.

 • antisiganisme

  Antisiganisme, fordommer, hat-tale og propaganda mot minoriteten rom (tidligere kalt «sigøynere»). Begrepet brukes som en samlebetegnelse på diskriminering av rom.Antisiganisme er en spesifikk form for rasisme mot minoriteten rom. Europarådet tok i bruk begrepet i 2005. Rådet definerer vanligvis antisiganisme som «en ideologi basert på ideen om en rasemessig overlegenhet, en form for avhumanisering og institusjonell rasisme, næret av en historisk diskriminering».Termen «antisiganisme» ble først brukt av den franske historikeren Henriette Asséo.

  Fra wikipedia

 • Alabama Jubilee

  «Alabama Jubilee» er en amerikansk sang, skrevet av George L. Cobb og Jack Yellen.

 • Fordom

  En fordom er en forutfattet, oftest negativ, holdning overfor noe eller noen.

 • Sjåvinisme

  Sjåvinisme beskriver selvgod patriotisme, kraftpatriotisme, kraftfull nasjonalisme eller et overdrevet selvbilde.