Forskerrollen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Forskerrollen

  Fra SNL

 • kunstnerisk utviklingsarbeid

  Kunstnerisk utviklingsarbeid er en type forskning hvor sluttproduktet er et kunstnerisk arbeid. Dette sluttproduktet skal være offentlig tilgjengelig, for eksempel som en utstilling, konsert eller forestilling. Refleksjon rundt utviklingen og presentasjonen av kunstproduktet er en sentral del av forskningsarbeidet. Denne refleksjonen kan ha ulike former, men skal være relevant for kunnskapsutviklingen innen fagfeltet.

  Fra wikipedia

 • Akademisk frihet

  Akademisk frihet er et juridisk og etisk grunnprinsipp i akademisk virksomhet som forskning og høyere utdanning.

 • European Framework for Research Careers

  European Framework for Research Careers (EFRC) er en standard som er anbefalt av Europakommisjonens generaldirektorat for forskning og innovasjon for å fremme harmonisering av forskningskarrierer i Europa.

Mer om Forskerrollen fra Vox Publicas arkiv

 • Forskere som (ikke) blogger. Del 1 av 3

  Du må jo blogge om forskningen din, blir forskere ofte fortalt. Men må vi virkelig det? Blogging er antitesen til forskning. Så det er gode grunner til at forskere ikke blogger; men det er også gode grunner til å gjøre det likevel....

 • Hva er en forskerblogg?

  Eller jeg tror jeg kanskje mener hva skal en forskerblogg være… eller…ja, nei, det var nå bare en tanke…...

 • Formidlingsutredning for hemmelighold

  Hemmelighold av forskningsresultater og mer kommersialisering. Sterke signaler om at samfunns- og kulturvitenskapene er annenrangs. Anders Johansen kommenterer forslaget til ny ordning for forskningsformidling. ...