framtiden

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om framtiden

  Fra SNL

 • Folkets Framtid

  Folkets Framtid var ei vekeavis og hovudorgan for Kristelig Folkeparti frå 1950-åra og utover. Kristeleg Folkeparti blei etablert for seint til å få bygd opp ei stor partipresse, men med KrF sitt gjennombrot med Lars Korvald på 1970-talet fekk avisa opplag på opp mot 15 000 med to utgåver i veka. Folkets framtid blei nedlagt i 2005.

 • tempus

  Tempus er ein grammatisk kategori som plasserer ei setning i tid, for eksempel i fortid eller notid. Det er svært vanleg at tempus blir uttrykt gjennom bøying av verbet. Tempus kan illustrerast med desse norske setningane: NOTID: Eli leitar etter hunden. FORTID: Eli leita etter hunden. FRAMTID: Eli skal leite etter hunden. Verbforma leitar har tempuset presens eller «notid».

  Fra wikipedia

 • Framtiden

  Framtiden er et musikkalbum med Nick Borgen orkester, utgitt i 1990.

 • Framtiden i våre hender

  Framtiden i våre hender er en norsk miljøorganisasjon som arbeider for et grønt forbruk og en rettferdig fordeling av verdens ressurser.

 • Iran

  Den islamske republikk Iran (persisk: جمهوری اسلامی ایران ), før 1935 kjent under navnet Persia, er en stat i Vest-Asia/Midtøsten.