framtiden

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om framtiden

  Fra SNL

 • Folkets Framtid

  Folkets Framtid var ei vekeavis og hovudorgan for Kristelig Folkeparti frå 1950-åra og utover. Kristeleg Folkeparti blei etablert for seint til å få bygd opp ei stor partipresse, men med KrF sitt gjennombrot med Lars Korvald på 1970-talet fekk avisa opplag på opp mot 15 000 med to utgåver i veka. Folkets framtid blei nedlagt i 2005..

 • Framtiden i våre hender

  FIVH, er en norsk tverrpolitisk organisasjon, grunnlagt i 1974 under navnet Framtiden i våre hender – folkeaksjon for en ny livsstil og rettferdig fordeling av verdens ressurser.Bevegelsen var inspirert av Erik Dammanns bok Fremtiden i våre hender og er særlig opptatt av internasjonal sosial og økonomisk utvikling, resursspørsmål, personlig livsstil og natur- og miljøvern.

  Fra wikipedia

 • Framtiden

  Framtiden er et musikkalbum med Nick Borgen orkester, utgitt i 1990.

 • Framtiden i våre hender

  Framtiden i våre hender er en norsk miljøorganisasjon som arbeider for et grønt forbruk og en rettferdig fordeling av verdens ressurser.

 • Statens vegvesen

  Statens vegvesen er et norsk forvaltningsorgan som skal arbeide for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt utformet transportsystem som vil dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling.