framtiden

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om framtiden

  Fra SNL

 • Folkets Framtid

  Folkets Framtid var ei vekeavis og hovudorgan for Kristelig Folkeparti frå 1950-åra og utover. Kristeleg Folkeparti blei etablert for seint til å få bygd opp ei stor partipresse, men med KrF sitt gjennombrot med Lars Korvald på 1970-talet fekk avisa opplag på opp mot 15 000 med to utgåver i veka. Folkets framtid blei nedlagt i 2005..

 • Framtiden i våre hender

  FIVH, er en norsk tverrpolitisk organisasjon, grunnlagt i 1974 under navnet Framtiden i våre hender – folkeaksjon for en ny livsstil og rettferdig fordeling av verdens ressurser. Bevegelsen var inspirert av Erik Dammanns bok Fremtiden i våre hender og er særlig opptatt av internasjonal sosial og økonomisk utvikling, resursspørsmål, personlig livsstil og natur- og miljøvern.

  Fra wikipedia

 • Framtiden

  Framtiden er et musikkalbum med Nick Borgen orkester, utgitt i 1990.

 • Framtiden i våre hender

  Framtiden i våre hender er en norsk miljøorganisasjon som arbeider for et grønt forbruk og en rettferdig fordeling av verdens ressurser.

 • Klasehodepine

  Klasehodepine eller clusterhodepine (CH) (av eng.