Fremmedspråk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fremmedspråk

  Fra SNL

 • fremmedspråkdidaktikk

  Fremmedspråkdidaktikk er læren om undervisning i fremmedspråk. Som i andre skolefags fagdidaktikk er sentrale spørsmål: hva skal undervises, hvorfor skal det undervises i det, og hvordan skal det undervises?Fremmedspråkdidaktikk er et eget fag knyttet til adjunkt- og lektorutdanning i språkfagene. Faget blir utformet gjennom forsknings- og utviklingsarbeid i hovedsakelig to disipliner, lingvistikk og psykologi.

 • Skole og utdanning i Frankrike

  Utdanningssystemet i Frankrike følger et 3-5-4-3 løp bestående av tre år førskole, fem år barneskole, fire år ungdomsskole og tre år videregående opplæring. Det er opplæringsplikt i Frankrike fra elevene er tre år til de fyller 16. Elevene er dessuten forpliktet til å enten utdanne seg videre, være i samfunnstjeneste eller jobbe fram til de er 18 år gamle.

  Fra wikipedia

 • Fremmedspråk

  Fremmedspråk er en fellesbetegnelse for de språkfagene i norsk skole som omfatter andre språk enn norsk og samisk.

 • Margreth Olin

  Margreth Olin Mykløen (omtalt som Margreth Olin, født 16.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.