Fremmedspråk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fremmedspråk

  Fra SNL

 • fremmedspråk

  Fremmedspråk i videregående opplæring, er strukturert i tre hovedområder. Læreplanen inneholder kompetansemål for hvert av dem. Læreplanen er delt i to deler: • Nivå I (som tilbys både i grunnskolen og videregående opplæring) • Nivå II (som bygger på nivå I og tilbys bare i videregående opplæring) Fremmedspråk nivå I har de samme kompetansemål etter 10.

 • fremmedspråkdidaktikk

  Fremmedspråkdidaktikk er læren om undervisning i fremmedspråk. Som i andre skolefags fagdidaktikk er sentrale spørsmål: hva skal undervises, hvorfor skal det undervises i det, og hvordan skal det undervises? Fremmedspråkdidaktikk er et eget fag knyttet til adjunkt- og lektorutdanning i språkfagene. Faget blir utformet gjennom forsknings- og utviklingsarbeid i hovedsakelig to disipliner, lingvistikk og psykologi.

  Fra wikipedia

 • Fremmedspråk

  Fremmedspråk er en fellesbetegnelse for de språkfagene i norsk skole som omfatter andre språk enn norsk og samisk.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • USA

  USA, offisielt Sambandsstatene eller De forente stater, er en forbundsrepublikk i Nord-Amerika som består av 50 delstater, forbundsdistriktet District of Columbia (som også er hovedstad og er bedre kjent under navnet Washington, D.C.) og en rekke mindre territorier.