Fremmedspråk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Fremmedspråk

  Fra SNL

 • Det felles europeiske rammeverket for språk

  Det felles europeiske rammeverket for språk (The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, eller CEFR) er en felleseuropeisk nivåskala som tar utgangspunkt i de fem språkferdighetene lytting, lesing, muntlig produksjon, muntlig samhandling og skriftlig produksjon. Rammeverket, som ble ferdigstilt i 2001, foreslår en standard europeisk språkprogresjon som består av seks forskjellige nivåer fra «gjennombruddsnivået» A1 til «full mestring» C2.

 • fremmedspråkdidaktikk

  Fremmedspråkdidaktikk er læren om undervisning i fremmedspråk. Som i andre skolefags fagdidaktikk er sentrale spørsmål: hva skal undervises, hvorfor skal det undervises i det, og hvordan skal det undervises?Fremmedspråkdidaktikk er et eget fag knyttet til adjunkt- og lektorutdanning i språkfagene. Faget blir utformet gjennom forsknings- og utviklingsarbeid i hovedsakelig to disipliner, lingvistikk og psykologi.

  Fra wikipedia

 • Fremmedspråk

  Fremmedspråk er en fellesbetegnelse for de språkfagene i norsk skole som omfatter andre språk enn norsk og samisk.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Språk, samfunnsfag og økonomi

  Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ) er et av tre programområder innenfor utdanningsprogram for Studiespesialisering.