Frivillig organisasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Polens historie etter 1989

  I 1989 avholdt Polen sitt første delvis frie valg siden andre verdenskrig. Valget ble et nederlag for Polens kommunistparti og banet veien for et fritt og demokratisk Polen, og senere også andre tidligere land i Øst-Europa med et kommunistisk styresett (Østblokken). Denne prosessen førte til medlemskap i NATO i 1999 og EU i 2004. Etter Russlands invasjon av Ukraina 24.

 • Norad

  Norad er det norske direktoratet for utviklingssamarbeid. Det er en fagetat underlagt Utenriksdepartementet og en integrert del av forvaltningsapparatet for Norges utviklingssamarbeid. I saker som gjelder Norges klima- og skogsatsing, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet. Norad styres etter en instruks fra Utenriksdepartementet. Instruksen bestemmer hvilke saksområder Norad skal prioritere i sitt arbeid, og måten dette skal gjøres på.

  Fra wikipedia

 • Frivillighet

  Frivillig er et begrep som ofte blir bruk for de som arbeider uten lønn eller noen annen form for økonomisk vederlag.

 • Ideell organisasjon

  En ideell organisasjon (på engelsk kalt nonprofit organization) er en juridisk person som arbeider utelukkende for et sosialt formål eller fremme av medlemmenes felles syn eller interesser og som ikke har til formål å tjene penger.

 • Organisasjon

  Organisasjon er to eller flere mennesker som arbeider sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mer eller mindre klart definert mål.

Mer om Frivillig organisasjon fra Vox Publicas arkiv