Frivillig organisasjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Polens historie etter 1989

  I 1989 avholdt Polen sitt første delvis frie valg siden andre verdenskrig. Valget ble et nederlag for Polens kommunistparti og banet veien for et fritt og demokratisk Polen, og senere også andre tidligere land i Øst-Europa med et kommunistisk styresett (Østblokken). Denne prosessen førte til medlemskap i NATO i 1999 og EU i 2004. Etter Russlands invasjon av Ukraina 24.

 • Samfundsvernet

  Samfundsvernet var en norsk frivillig, paramilitær (halvmilitær) organisasjon som var virksom på 1920- og 1930-tallet. Den ble stiftet under navnet Norsk Samfundsvern i 1923, som en halvmilitær organisasjon rettet mot arbeiderbevegelsen. Organisasjonen var tuftet på dyp mistillit til statsmyndighetene og ble vesentlig ledet av offiserer. Samfundsvernet hadde utspring i den sivile Norges Samfundshjelp.Samfundsvernet var én av flere frivillige organisasjoner som drev våpenopplæring og halvmilitær aktivitet i andre halvdel av 1920-årene og første halvdel av 1930-tallet, til denne type aktivitet ble forbudt i 1936.

  Fra wikipedia

 • Ideell organisasjon

  En ideell organisasjon (på engelsk kalt nonprofit organization) er en juridisk person som arbeider utelukkende for et sosialt formål eller fremme av medlemmenes felles syn eller interesser og som og som ikke har til formål å tjene penger.

 • Internasjonal organisasjon

  En internasjonal organisasjon er en organisasjon som har flere stater som medlemmer.

 • Organisasjon

  Organisasjon er to eller flere mennesker som arbeider sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mer eller mindre klart definert mål.

Mer om Frivillig organisasjon fra Vox Publicas arkiv