Gina Krog

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Gina Krog

  Fra SNL

 • Gina Krog

  Gina Krog var en norsk kvinnesaksforkjemper, politiker og redaktør. I sin samtid ble hun regnet som selve høvdingen i norsk kvinnebevegelse. Krog er kjent som den fremste lederskikkelsen i kampen for kvinners stemmerett i Norge. Hun deltok også i det internasjonale arbeidet på dette feltet. I hele sitt voksne liv arbeidet Krog for kvinnesak på heltid.

 • Gina Krog

  Gina Krog er et petroleumsfelt 30 km nordvest for Sleipner Vest i sentrale deler av Nordsjøen, 250 km vest for Stavanger. Operatør er Equinor.

  Fra wikipedia

 • Gina Krog

  Jørgine Anna «Gina» Sverdrup Krog (født 20.

 • Gina Krog-feltet

  Gina Krog-feltet (tidligere Dagny) er et norsk oljefelt om lag ti kilometer fra Sleipner Vest.

 • Gina Krog-prisen

  Gina Krog-prisen er en pris som har blitt utdelt av Norsk Kvinnesaksforening siden 2009.