Greta Thunberg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Greta Thunberg

    Greta Thunberg er en ung, svensk klimaaktivist som i løpet av 2019 fikk stor internasjonal oppmerksomhet. Hennes initiativ til skolestreik og demonstrasjoner med krav om å bremse menneskeskapte klimaendringer, har blitt fulgt opp med store markeringer av ungdom i mange land. .

  • miljøbevegelsen

    Miljøbevegelsen er en upresis betegnelse på den delen av befolkningen som slutter opp om noen eller de fleste synspunktene som kommer til uttrykk til fordel for natur- og miljøvern. Til miljøbevegelsen hører først og fremst medlemmer eller tilhengere av de store natur- og miljøorganisasjonene slik som Norges naturvernforbund og Natur og Ungdom.