Greta Thunberg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Greta Thunberg

  Greta Thunberg er en svensk klimaaktivist som har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Hennes initiativ til skolestreik og demonstrasjoner med krav om å bremse menneskeskapte klimaendringer, har blitt fulgt opp med store markeringer av ungdom i mange land.

 • miljøbevegelsen

  Miljøbevegelsen er en upresis betegnelse på den delen av befolkningen som slutter opp om noen eller de fleste synspunktene som kommer til uttrykk til fordel for natur- og miljøvern eller klimakampen. Til miljøbevegelsen hører først og fremst medlemmer eller tilhengere av de store natur- og miljøorganisasjonene slik som Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom.

  Fra wikipedia

 • Greta Thunberg

  Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg (født 2003) er en svensk klimaaktivist som ble kjent i august 2018 da hun som skoleelev satt utenfor Riksdagshuset i Stockholm med plakaten «Skolstrejk för klimatet» («skolestreik for klimaet»).

 • Natur og Ungdom

  Natur og Ungdom (NU) er en norsk ungdomsorganisasjon som ble stiftet 18.

 • Svante Thunberg

  Svante Fritz Vilhelm Ernman Thunberg (født 10.