Greta Thunberg

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Det nye ungdomsopprøret

  Det er ei stor ære å på vegne av Natur og Ungdom takke for årets Fritt Ord-pris. Det er ein pris som går til alle dei ungdommane som står og har stått på for miljøet.

  Fra SNL

 • Greta Thunberg

  Greta Thunberg er en ung svensk klimaaktivist som siden 2019 har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Hennes initiativ til skolestreik og demonstrasjoner med krav om å bremse menneskeskapte klimaendringer, har blitt fulgt opp med store markeringer av ungdom i mange land. .

 • miljøbevegelsen

  Miljøbevegelsen er en upresis betegnelse på den delen av befolkningen som slutter opp om noen eller de fleste synspunktene som kommer til uttrykk til fordel for natur- og miljøvern. Til miljøbevegelsen hører først og fremst medlemmer eller tilhengere av de store natur- og miljøorganisasjonene slik som Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom.

  Fra wikipedia

 • Greta Thunberg

  Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg (født 3.

 • Natur og Ungdom

  Natur og Ungdom (NU) er en norsk miljøvernorganisasjon for ungdom som arbeider for lavere klimagassutslipp og bevaring av norsk natur.

 • Svante Thunberg

  Svante Fritz Vilhelm Ernman Thunberg (født 10.