Gulbrand Lunde

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Gulbrand Lunde

  Gulbrand Lunde var en norsk kjemiker og politiker for Nasjonal Samling (NS). Under andre verdenskrig var han medlem av Vidkun Quislings regjering fra 1940 til sin død i 1942. Som taler og skribent var Lunde den norske nazismens ledende agitator i 1930-årene. Han gikk sterkt inn for Nasjonal Samling og hørte til Vidkun Quislings nærmeste støttespillere.

 • Rettskrivingsreforma av 1941

  Rettskrivingsreforma av 1941 vart gjennomført av Nasjonal Samlings regjering under den tyske okkupasjonen frå 1940 til 1945. Det var ein reaksjon på 1938-rettskrivinga og prinsippet om å bygge rettskrivinga på «folkemålet». Reforma betydde for bokmålet til dels ei tilbakevending til 1917-rettskrivinga, til dels ei favorisering av nynorske former som peika mot norrønt.

  Fra wikipedia

 • Gulbrand

  Gulbrand og Gullbrand er variante former av mannsnavnet Gudbrand, som har opprinnelse i norrøne guð eller goð, «gud», og brandr, «sverd, sverdblad».

 • Gulbrand Lunde

  Gulbrand Oscar Johan Lunde (født 14.

 • Lunde

  Lunde kan referere til

Mer om Gulbrand Lunde fra Vox Publicas arkiv