Gulbrand Lunde

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Norges livsrum

  Begrepet livsrum, eller på tysk «Lebensraum», er nytt i folkeretten. Uttrykket er særlig blitt benyttet i Tyskland.

 • Norges plass i det nye Europa

  Den 9. april om morgenen våknet det norske folket og så seg plutselig midt oppe i de store begivenheter.

 • Norske sjøfolk!

  Gamle Norge ønsker dere alle velkommen hjem. Vi vet hvilke følelser som strømmer gjennom en når en har vært lenge ute og nærmer seg hjemlandet og så ser de første konturene av Norges fjell stige fram i horisonten.

  Fra SNL

 • Gulbrand Lunde

  Gulbrand Lunde var en norsk kjemiker og politiker for Nasjonal Samling (NS). Under andre verdenskrig var medlem av Vidkun Quislings «regjering» fra 1940 til sin død i 1942.Lunde studerte kjemi i Tyskland, og var i perioden 1929–1940 direktør for hermetikkindustriens laboratorium i Stavanger. Han utførte en rekke vitenskapelige undersøkelser av betydning for hermetikkindustrien.

 • Rettskrivingsreforma av 1941

  Rettskrivingsreforma av 1941 vart gjennomført av Nasjonal Samlings regjering under den tyske okkupasjonen frå 1940 til 1945. Det var ein reaksjon på 1938-rettskrivinga og prinsippet om å bygge rettskrivinga på «folkemålet». Reforma betydde for bokmålet til dels ei tilbakevending til 1917-rettskrivinga, til dels ei favorisering av nynorske former som peika mot norrønt.

  Fra wikipedia

 • Gulbrand

  Gulbrand og Gullbrand er variante former av mannsnavnet Gudbrand, som har opprinnelse i norrøne guð eller goð, «gud», og brandr, «sverd, sverdblad».

 • Gulbrand Lunde

  Gulbrand Oscar Johan Lunde (født 14.

 • Olsok

  Olsok (fra norrønt ólafsvaka) er feiringen av Olav den helliges dødsdag 29.

Mer om Gulbrand Lunde fra Vox Publicas arkiv