Gulbrand Lunde

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Norges livsrum

  Begrepet livsrum, eller på tysk «Lebensraum», er nytt i folkeretten. Uttrykket er særlig blitt benyttet i Tyskland.

 • Norges plass i det nye Europa

  Den 9. april om morgenen våknet det norske folket og så seg plutselig midt oppe i de store begivenheter.

 • Norske sjøfolk!

  Gamle Norge ønsker dere alle velkommen hjem. Vi vet hvilke følelser som strømmer gjennom en når en har vært lenge ute og nærmer seg hjemlandet og så ser de første konturene av Norges fjell stige fram i horisonten.

  Fra SNL

 • Gulbrand Lunde

  Gulbrand Lunde, ble født i Bergen og var en norsk NS-politiker. Han studerte kjemi i Tyskland, og var i perioden 1929–40 direktør for hermetikkindustriens laboratorium i Stavanger. Han utførte en rekke vitenskapelige undersøkelser av betydning for hermetikkindustrien. Lunde gikk sterkt inn for Nasjonal Samling og hørte til Quislings nærmeste støttespillere.

 • Alf Bjørseth

  Alf Bjørseth, norsk kjemiker og industrigründer. Som sønn av malermester Alf Bjørseth (1910-95) vokste han opp i Gamlebyen i Oslo. I  1960  tok han realartium og i 1969 ble han cand.real. ved Universitetet i Oslo med en hovedoppgave i mikrobølgespektroskopi. I 1969 ble han ansatt på Sentralinstitutt for industriell forskning (SI nå SINTEF) hvor han tok dr.

  Fra wikipedia

 • Gulbrand

  Gulbrand og Gullbrand er variante former av mannsnavnet Gudbrand, som har opprinnelse i norrøne guð eller goð, «gud», og brandr, «sverd, sverdblad».

 • Gulbrand Lunde

  Gulbrand Oscar Johan Lunde (født 14.

 • Navn

  Et navn er en merkelapp for en person, et dyr, et sted, en ting, et produkt (som i merkenavn) eller til og med en idé eller et konsept, vanligvis brukt for å skille dem fra hverandre.

Mer om Gulbrand Lunde fra Vox Publicas arkiv