Hjemmet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Hjemmet

  Hjemmet er et norsk ukeblad, grunnlagt i Danmark i 1904. Siden 1911 har ukebladet utkommet på norsk, og utgis av Egmont (tidligere Hjemmet Mortensen AS). Målgruppa er primært kvinner fra 25 år og oppover, og sentrale stoffområder er reportasjer, mat, interiør og kryssord. Hjemmet var lenge Norges største ukeblad, med et opplag på over 370 000 i begynnelsen av 1980-årene.

 • helse- og omsorgstjenester

  Helse- og omsorgstjenester er offentlige tjenester knyttet til helse og omsorg i kommunene, blant annet helsetjenester i hjemmet, plass i institusjoner, personlig assistanse, praktisk bistand, omsorgslønn og avlastningstiltak. Ut over dette kan den enkelte kommune ha egne ordninger og tilbud som for eksempel matombringing og trygghetsalarm. Noen kommuner tilbyr tjenester som demens-koordinator, frisklivssentral, hjemmetjenester for funksjonshemmede, koordinator for individuell plan, syns- og hørselkontakt, og velferds-teknologiske hjelpemidler.

  Fra wikipedia

 • Alene hjemme

  Alene hjemme (originaltittel: Home Alone) er en amerikansk filmkomedie fra 1990, med Macaulay Culkin i hovedrollen som «Kevin McCallister».

 • Hjemmet (ukeblad)

  Hjemmet er et ukeblad som utgis av Egmont Publishing.

 • Tysklands herrelandslag i fotball

  Tysklands herrelandslag i fotball som gjerne kalles Die Mannschaft (mannskapet), er det nasjonale fotballaget til Tyskland.